highlight chords
Anh nhớ [G] mãi căn nhà [C] ấy [D7] có cánh cửa sổ
mở vào tim [G] người [Em]
Mỗi sáng em thức [Am] dậy mây hồng [G] đậu trên [Em] môi
Một lần anh tới [D] đó với [Em] băn khoăn nỗi [G] chờ
mắt không [Em] rời khung cửa [D7] sổ
[D6] Vì nhỡ khi [Am] em thức giấc tình [D7] cờ [Am]
Anh đứng [G] đó như [Em] từ nghìn năm [C] trước [Am]
Nhìn nắng lung [Em] linh mơn [D7] man trên [G] cành
Cửa vẫn [F] đóng như [Em] từ nghìn năm [G] cũ
Và thời [C] gian như [Em] ngừng lại buồn [D] tênh [D7]
Anh [G][Em] phút gặp [Bm] lại [Am] ngờ như cơn huyễn [D7] mộng
Môi tìm [Bm] môi ngát nụ hoài [D7] mong
tay hối [Am] hả từng vòng quấn [Bm] quít
như cơn [D] bão hồn [D6] nhiên với gió [D7] tím mây [G] hồng [G7]
Sông rất [Em] cạn hai lá [C] đỏ mắc [Em] cạn
Chèo vô [D7] duyên nên [Bm] mệnh số vô [D7] duyên
Trăm con [Am] nước với [D] thủy triều lai [G] láng [Em]
Đã đẩy thuyền [D] trôi [D7] tới hai ngã [G] đời
Anh nhớ [C] mãi căn [Em] nhà vuông cửa [C] sổ
Trong ngăn [Bm] riêng của [G] ký ức tình [Am] si
Anh tới đó máng [D7] hồn mình trên [G] đó
Với mây [D7] hồng vừa [Bm] ngủ đậu trên [G] mi
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mây hồng

Từ Công Phụng , Hà Huyền Chi
Anh nhớ [G] mãi căn nhà [C] ấy [D7] có cánh cửa sổ
mở vào tim [G] người [Em]
Mỗi sáng em thức [Am] dậy mây hồng [G] đậu trên [Em] môi
Một lần anh tới [D] đó với [Em] băn khoăn nỗi [G] chờ
mắt không [Em] rời khung cửa [D7] sổ
[D6] Vì nhỡ khi [Am] em thức giấc tình [D7] cờ [Am]
Anh đứng [G] đó như [Em] từ nghìn năm [C] trước [Am]
Nhìn nắng lung [Em] linh mơn [D7] man trên [G] cành
Cửa vẫn [F] đóng như [Em] từ nghìn năm [G] cũ
Và thời [C] gian như [Em] ngừng lại buồn [D] tênh [D7]
Anh [G][Em] phút gặp [Bm] lại [Am] ngờ như cơn huyễn [D7] mộng
Môi tìm [Bm] môi ngát nụ hoài [D7] mong
tay hối [Am] hả từng vòng quấn [Bm] quít
như cơn [D] bão hồn [D6] nhiên với gió [D7] tím mây [G] hồng [G7]
Sông rất [Em] cạn hai lá [C] đỏ mắc [Em] cạn
Chèo vô [D7] duyên nên [Bm] mệnh số vô [D7] duyên
Trăm con [Am] nước với [D] thủy triều lai [G] láng [Em]
Đã đẩy thuyền [D] trôi [D7] tới hai ngã [G] đời
Anh nhớ [C] mãi căn [Em] nhà vuông cửa [C] sổ
Trong ngăn [Bm] riêng của [G] ký ức tình [Am] si
Anh tới đó máng [D7] hồn mình trên [G] đó
Với mây [D7] hồng vừa [Bm] ngủ đậu trên [G] mi

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com