Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mấy nhịp cầu tre

Cuộn trang

Làng [Dm] tôi nghe đu đưa mấy nhịp cầu [F] tre Làng [Gm] bên băng qua kênh nối tình miền quê Buồn [C] vui dân trong làng ra nghỉ trưa [F] hè Lặng mà [Gm] nghe ai hát đêm [Dm] hè. Hỏi [Dm] rằng ai không yêu mấy nhịp cầu [F] tre Lặng [Gm] nghe ai ca trong nắng chiều vàng hoe Cầu [C] tre bao trưa hè vui một câu [F] vè Để lòng [Gm] ai quên hết não [Dm] nề. Ai [Dm] đem bắt nhịp cầu [Am] tre Cho [Dm] chàng là chàng làng bên [Am] ấy Thương [Bb] em là em ở bên [F] này Ờ ơ ớ ớ ờ [Dm] hơ Cầu [Am] tre tích tịch tình tang Cầu [Gm] tre tang tịch tình tình Rằng nhớ ở [Dm] đây Thương [Am] nhau mà thương nhau Cởi áo cho [Dm] nhau về nhà mẹ hỏi Qua cầu qua cầu [Am] Thưa rằng thưa rằng thưa Qua cầu gió [Dm] bay Nhờ [Dm] ai em tôi qua lấy chồng làng [F] bên Nhờ [Gm] ai ai đem ngô lúa về ngoài hiên Cầu [C] ơi ai đem tình gieo trải khắp [F] miền Lòng cầu [Gm] như đôi cánh chim [Dm] hiền Chiều [Dm] nay trăng trong thanh nhớ nhịp cầu [F] duyên Cầu [Gm] ơi ai đâu quên những chiều thần tiên Lòng [C] mong mai cho dù sông cạn đá [F] mòn Thì cầu [Gm] kia muôn kiếp vẫn [Dm] còn.