1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mẹ cho con

Ngô Ngọc Thành - Thơ: Kim Thoa
Nguồn: thanhcavietnam.net