1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mẹ của lòng xót thương

Tuấn Kim - Lời: Gm. Giuse Vũ Duy Thống
Nguồn: thanhcavietnam.net