1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mẹ của quê hương con

Cuộn trang

1. Mẹ [Am] ơi con muốn rằng Mẹ là người Việt Nam Mẹ Việt Nam Mẹ [G] sẽ thấy quê hương [C] con là của [G] Mẹ Và [Em] con sẽ dâng lên [G] Mẹ Giọng [E7] hát dân ca dịu [Am] dàng Ới [F] a ơi à à [Am] ơi, ơi à à [F] ơi Mẹ Việt Nam [C] ơi lòng [G] Mẹ ví như khung [Am] trời Tình [G] Mẹ thiết tha muôn [Em] đời Con nương [Dm] thân dưới tà áo Mẹ [Em] đó Mẹ nghiêng [G] che nghiêng che nắng mưa trên đầu Chiếc nón ới a nhiệm [Em] màu đời con sẽ hết thương [Am] đau ĐK: Ma-ri-[C] a nếu Mẹ là người Việt [Dm] Nam Con [G] sẽ lần hạt dâng [Em] Mẹ bằng vầng thơ Như lời Mẹ đã ru [F] con Như [Am] lời Mẹ đã ru [Dm] con ơi à à [E7] ơi Ma-ri-[Am] a nếu Mẹ là người Việt [Dm] Nam Con [G] sẽ tặng mẹ cung [Em] đàn của quê hương Gói trọn một tình yêu [F] thương Gói [Am] trọn một tình yêu [Dm] thương của cả dân [Am] tộc 2. Mẹ [Am] ơi con muốn rằng Mẹ là người Việt Nam Mẹ Việt Nam mẹ [G] sẽ mến thương con [C] hơn vì mẹ [G] hiểu Việt [Em] Nam chiến tranh muôn [G] đời Giọng [E7] nói dân con ngậm [Am] ngùi Ới [F] a ơi à à [Am] ơi, ơi à à [F] ơi Mẹ Việt [C] Nam ơi một [G] ngày vắng xa bóng [Am] mẹ Cuộc [G] đời chúng con rơi [Em] lệ Bao đam [Dm] mê phủ vây con Mẹ [Em] đó Và con [G] nghe con nghe tiếng mẹ nhủ thầm Con ơi hãy ăn năn [E7] tội và siêng năng đến với [Am] Mẹ.

Video hướng dẫn