1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mẹ cứu giúp

Đặng Ngọc Ẩn
Nguồn: thanhcavietnam.net