1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mẹ Cửu Long

Cuộn trang

1. [Bm] Mẹ là mẹ Cửu [Em] Long Suốt [Bm] đời tảo tần đảm [Em] đang Thả [A] tấm lưới giăng theo [B7] dòng Giữa [Em] mùa lụt lên ngặp [A] đồng [Em] Dòng là dòng cuốn [G] mau Khiến [Bm] xuồng là xuồng chìm [C] sâu Mẹ [D] quăng chiếc phao cho [Bm] con Để [B7] mình bị cuốn theo [Em] dòng. ĐK: [Em] Ôi người mẹ Cửu [A] Long mắt biếc môi [Em] hồng Một [C] đời yêu con thương [D] chồng Tấm [Bm] lòng như nước [Em] trong. [A] Ôi người mẹ Cửu [D] Long áo bà ba [G] trắng Bao [Bm] năm miệt mài mưa [Am] nắng Đã dâng [Bm] đời cho sóng [Em] sông. [A] Lũ dâng qua miền [Em] Tây Bao bà [A] mẹ mất con mất [Em] nhà [A] Giữa đau thương lầm [Em] than Đã nở [A] thêm biết bao nụ [Em] hoa. 2. [Bm] Mẹ là mẹ phương [Em] Nam Tấm [Bm] lòng ngọt ngào bao [Em] dung Sẻ [A] chia chén cơm gói [B7] mì Dẫu [Em] ngày mai chẳng còn [A][Em] Mẹ là mẹ Cửu [G] Long Sống [Bm] đời giản dị thuỷ [C] chung Ngày [D] mai nước thôi ngập [Bm] đồng Vẫn xinh [B7] đẹp hình chín con [Em] rồng. * [Em] Ôi người mẹ Cửu [A] Long [C] Ôi [D] người mẹ Cửu [Em] Long

Video hướng dẫn