highlight chords
1. [Bm] Mẹ là mẹ Cửu [Em] Long
Suốt [Bm] đời tảo tần đảm [Em] đang
Thả [A] tấm lưới giăng theo [B7] dòng
Giữa [Em] mùa lụt lên ngặp [A] đồng
[Em] Dòng là dòng cuốn [G] mau
Khiến [Bm] xuồng là xuồng chìm [C] sâu
Mẹ [D] quăng chiếc phao cho [Bm] con
Để [B7] mình bị cuốn theo [Em] dòng.
ĐK:
[Em] Ôi người mẹ Cửu [A] Long mắt biếc môi [Em] hồng
Một [C] đời yêu con thương [D] chồng
Tấm [Bm] lòng như nước [Em] trong.
[A] Ôi người mẹ Cửu [D] Long áo bà ba [G] trắng
Bao [Bm] năm miệt mài mưa [Am] nắng
Đã dâng [Bm] đời cho sóng [Em] sông.
[A] Lũ dâng qua miền [Em] Tây
Bao bà [A] mẹ mất con mất [Em] nhà
[A] Giữa đau thương lầm [Em] than
Đã nở [A] thêm biết bao nụ [Em] hoa.
2. [Bm] Mẹ là mẹ phương [Em] Nam
Tấm [Bm] lòng ngọt ngào bao [Em] dung
Sẻ [A] chia chén cơm gói [B7] mì
Dẫu [Em] ngày mai chẳng còn [A][Em] Mẹ là mẹ Cửu [G] Long
Sống [Bm] đời giản dị thuỷ [C] chung
Ngày [D] mai nước thôi ngập [Bm] đồng
Vẫn xinh [B7] đẹp hình chín con [Em] rồng.
* [Em] Ôi người mẹ Cửu [A] Long
[C] Ôi [D] người mẹ Cửu [Em] Long
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mẹ Cửu Long

Vũ Đức Sao Biển
1. [Bm] Mẹ là mẹ Cửu [Em] Long
Suốt [Bm] đời tảo tần đảm [Em] đang
Thả [A] tấm lưới giăng theo [B7] dòng
Giữa [Em] mùa lụt lên ngặp [A] đồng
[Em] Dòng là dòng cuốn [G] mau
Khiến [Bm] xuồng là xuồng chìm [C] sâu
Mẹ [D] quăng chiếc phao cho [Bm] con
Để [B7] mình bị cuốn theo [Em] dòng.
ĐK:
[Em] Ôi người mẹ Cửu [A] Long mắt biếc môi [Em] hồng
Một [C] đời yêu con thương [D] chồng
Tấm [Bm] lòng như nước [Em] trong.
[A] Ôi người mẹ Cửu [D] Long áo bà ba [G] trắng
Bao [Bm] năm miệt mài mưa [Am] nắng
Đã dâng [Bm] đời cho sóng [Em] sông.
[A] Lũ dâng qua miền [Em] Tây
Bao bà [A] mẹ mất con mất [Em] nhà
[A] Giữa đau thương lầm [Em] than
Đã nở [A] thêm biết bao nụ [Em] hoa.
2. [Bm] Mẹ là mẹ phương [Em] Nam
Tấm [Bm] lòng ngọt ngào bao [Em] dung
Sẻ [A] chia chén cơm gói [B7] mì
Dẫu [Em] ngày mai chẳng còn [A][Em] Mẹ là mẹ Cửu [G] Long
Sống [Bm] đời giản dị thuỷ [C] chung
Ngày [D] mai nước thôi ngập [Bm] đồng
Vẫn xinh [B7] đẹp hình chín con [Em] rồng.
* [Em] Ôi người mẹ Cửu [A] Long
[C] Ôi [D] người mẹ Cửu [Em] Long

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com