1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mẹ đầy ơn phúc

Lm. Nguyên Khôi
Nguồn: thanhcavietnam.net