1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mẹ đừng đó, Mẹ Trà Kiệu

Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt - Lời: Lm. Phaolô Đoàn Quang Bân
Nguồn: thanhcavietnam.net