1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mẹ Kể Con Nghe - Chế Ba Kể Con Nghe

Cuộn trang

Nhịp 4/4 (gạch nhịp 2/4) Giọng A trưởng Capo ngăn II chơi theo G trưởng (Hợp âm đặt theo yêu cầu của Quân Bubba) |[G]____ |[Dsus2/F#]_________ |[Em7] ____ |[Cadd9]____ |[G]__[]Khi |[G]xưa ba cố chơi |[Dsus2/F#]đàn, nghe ghi |[Dsus2/F#]ta rung lên ba vô cùng |[Em7]xao lãng Dây |[Em7]buông dây bấm phô |[Cadd9]dinh, âm |[Cadd9]thanh nghe chói tai |[G]kinh Pia|[G]no ba đánh cũng |[Dsus2/F#]cùi, thêm đôi |[Dsus2/F#]tay vụng về khua khoắng linh |[Em]tinh Vết xước trên mặt |[Em]đàn, cứ thế lại |[C]ngập tràn nhưng |[D]ba không chút bi |[G]quan! Khi |[G]ba 28 tuổi |[Dsus2/F#]rồi chơi ghi |[Dsus2/F#]ta ko hay nên ba tập chơi |[Em7]trống Đôi |[Em7]chân lo lắng run |[C]run nè... đôi |[D]tay ba đánh lung |[G]tung Bao nhiêu |[G]năm tập gõ miệt |[Dsus2/F#]mài, bao nhiêu năm |[Em]dậm chân ba vẫn |[Em7]sai nhịp Ba cố trong |[Em7]tuyệt vọng nhưng vẫn không |[Cadd9]thừa nhận Rằng |[D]mình vốn dĩ bất |[G]tài! Điệp khúc: 2x( Khi nghe |[G]nhạc ba chuộng nhạc |[Dsus2/F#]sến Khi nghe |[Dsus2/F#]nhạc của Trịnh Công |[Em7]Sơn của Trần Tiến thì toàn |[Em7]chê hoài Bảo ghét nhạc |[Cadd9]buồn du dương, như bà |[D]ru lúc xưa ba sợ phát |[G]khiếp Đôi khi |[G]đang trưa hè bình |[Dsus2/F#]yên Đôi khi |[Dsus2/F#]nổi hứng lên ba |[Em7]hát... ba gào rõ to ... giọng |[Em7]rất phô Chẳng ai bảo |[Cadd9]được ba luôn Ông dạy |[D]ba lớn lên ương ngạnh phi |[G]thường !!!) |[Dsus2/F#]___________ |[Em7]____ |[Cadd9]____ |[D]____ |[G]____ (quay lại điệp khúc) Hôm |[G]nay ba vẫn thất |[Dsus2/F#]nghiệp, Ba ham |[Dsus2/F#]chơi bao năm chưa bao giờ |[Em7]ba chán Đi |[Em7]đâu ba cũng khoe |[Cadd9]khoang nè... Ta |[D]đây nhạc sỹ đàng |[G]hoàng Mai đây |[G]con phải khác ba |[Dsus2/F#]nhiều Mai đây |[Dsus2/F#]con đừng có ảo tưởng sức |[Em7]mạnh Hãy ước mơ vừa |[Em7]tầm trong khả năng |[Cadd9]của mình Gương |[D]ba phải tránh con ngheee|[G]eeee.... ||

Video hướng dẫn