1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mẹ Nhân loại

Nguyễn Đình Diễn (Phanxicô)
Nguồn: thanhcavietnam.net