highlight chords
1. [G] Trong cơn mơ con [C] luôn nhớ về
Mẹ [D] cha con thầm mong [G] nhớ
[G] Trong cơn mơ con [C] luôn nhớ về
Mẹ [D] ơi con [Cm] nhớ nhà mình [G] lắm
[Cm] Chiến tranh cướp đi [G] con rồi
[Cm] Chiến tranh giết đi [G] con rồi
Mẹ [D] ơi [C] cho con [G] mơ
ĐK: [C] Cho con mơ về [G] mẹ
[C] Cho con mơ về [G] mình
Mẹ [D] ơi [C] cho con [G] mơ
2. [G] Khi con đi ra [C] xa mặt trận
Thì mẹ [D] ơi linh hồn con [G] đó
[G] Trong tim con con [C] luôn nhớ về
Mẹ [D] ơi con [Cm] nhớ nhà mình [G] lắm.
[Cm] Chiến tranh cướp đi [G] con rồi
[Cm] Chiến tranh giết đi [G] con rồi
Mẹ [D] ơi [C] cho con [G]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mẹ ơi cho con mơ

Nông Tiến Bắc
1. [G] Trong cơn mơ con [C] luôn nhớ về
Mẹ [D] cha con thầm mong [G] nhớ
[G] Trong cơn mơ con [C] luôn nhớ về
Mẹ [D] ơi con [Cm] nhớ nhà mình [G] lắm
[Cm] Chiến tranh cướp đi [G] con rồi
[Cm] Chiến tranh giết đi [G] con rồi
Mẹ [D] ơi [C] cho con [G] mơ
ĐK: [C] Cho con mơ về [G] mẹ
[C] Cho con mơ về [G] mình
Mẹ [D] ơi [C] cho con [G] mơ
2. [G] Khi con đi ra [C] xa mặt trận
Thì mẹ [D] ơi linh hồn con [G] đó
[G] Trong tim con con [C] luôn nhớ về
Mẹ [D] ơi con [Cm] nhớ nhà mình [G] lắm.
[Cm] Chiến tranh cướp đi [G] con rồi
[Cm] Chiến tranh giết đi [G] con rồi
Mẹ [D] ơi [C] cho con [G]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com