1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mẹ ơi cho con mơ

Cuộn trang

1. [G] Trong cơn mơ con [C] luôn nhớ về Mẹ [D] cha con thầm mong [G] nhớ [G] Trong cơn mơ con [C] luôn nhớ về Mẹ [D] ơi con [Cm] nhớ nhà mình [G] lắm [Cm] Chiến tranh cướp đi [G] con rồi [Cm] Chiến tranh giết đi [G] con rồi Mẹ [D] ơi [C] cho con [G] mơ ĐK: [C] Cho con mơ về [G] mẹ [C] Cho con mơ về [G] mình Mẹ [D] ơi [C] cho con [G] mơ 2. [G] Khi con đi ra [C] xa mặt trận Thì mẹ [D] ơi linh hồn con [G] đó [G] Trong tim con con [C] luôn nhớ về Mẹ [D] ơi con [Cm] nhớ nhà mình [G] lắm. [Cm] Chiến tranh cướp đi [G] con rồi [Cm] Chiến tranh giết đi [G] con rồi Mẹ [D] ơi [C] cho con [G]

Video hướng dẫn