highlight chords
Kỷ [Am] niệm bên mái nhà [C] tranh
Thuở [A7] xưa có mẹ dỗ [Dm] dành
Dăm ba tuổi [Em] đầu ngày khóc ngày [F] đau
Mẹ chăm [Dm] lo bạc trắng mái [Em] đầu.
Nhiều [G] khi trời mưa trời [Em] nắng
Bao khó [G] khăn cứ theo chân [C] mẹ
Nhiều [Em] khi trời đông gió [G] rét
Mẹ âm [Em] thầm nhường chăn ấm cho [Am] con.
Nước mắt tuôn [Am] trào con nhớ mẹ biết [C] bao
Lòng khát [Dm] khao được sống bên mẹ [Am] hoài
Để cho [G] con trả hiếu ơn sinh [C] thành
Để mỗi [Em] ngày được chăm sóc mẹ [Am] yêu.
Nước mắt lăn [Am] dài con biết chẳng đổi [C] thay
Mẹ đã [Dm] đi xa mãi nơi suối [Am] vàng
Lúc sinh [G] thời thì con còn thơ [C] bé
Nay lớn khôn [Em] rồi thì mẹ đã xa [Am] rời.
Bao đêm dài âm thầm con [G] khóc
Khói hương cho [Em] mẹ thay nỗi nhớ trong [Am] lòng.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mẹ ơi con khóc

Tô Tài Năng
Kỷ [Am] niệm bên mái nhà [C] tranh
Thuở [A7] xưa có mẹ dỗ [Dm] dành
Dăm ba tuổi [Em] đầu ngày khóc ngày [F] đau
Mẹ chăm [Dm] lo bạc trắng mái [Em] đầu.
Nhiều [G] khi trời mưa trời [Em] nắng
Bao khó [G] khăn cứ theo chân [C] mẹ
Nhiều [Em] khi trời đông gió [G] rét
Mẹ âm [Em] thầm nhường chăn ấm cho [Am] con.
Nước mắt tuôn [Am] trào con nhớ mẹ biết [C] bao
Lòng khát [Dm] khao được sống bên mẹ [Am] hoài
Để cho [G] con trả hiếu ơn sinh [C] thành
Để mỗi [Em] ngày được chăm sóc mẹ [Am] yêu.
Nước mắt lăn [Am] dài con biết chẳng đổi [C] thay
Mẹ đã [Dm] đi xa mãi nơi suối [Am] vàng
Lúc sinh [G] thời thì con còn thơ [C] bé
Nay lớn khôn [Em] rồi thì mẹ đã xa [Am] rời.
Bao đêm dài âm thầm con [G] khóc
Khói hương cho [Em] mẹ thay nỗi nhớ trong [Am] lòng.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com