1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mẹ ơi xin dắt con theo cùng

Cuộn trang

1. Xin dâng lên [E7] Cha một tấm [A] lòng [C#m] [F#m] Nhỏ bé đơn sơ sáng vầng[C#m] đông [A][D] Hoàng hôn buông [F#m] rũ chân trời [E7] lệ Ân tình dâng lên Chúa mênh [A] mông [B][E7] 2. Cha ơi thương con phận yếu [A] hèn [C#m] [F#m] Đời con tha [D] thiết mãi hoài [C#m] mong [A][D] Mẹ đưa tay [F#m] dẫn về bên [Bm7] Chúa [E7] Đây cuộc đời con vẫn trông [A] chờ ĐK: [D] Suối lệ tình [E] yêu Chúa trong [A] lòng [C#m] [D] Nguyện xin ghi [Bm] khắc tình trăm [A] năm [E7] Ngàn năm vẫn thế nương nhan [Bm7] Thánh [E7] Có Mẹ bên đời con thoả [A] lòng [D][E7] 3. Xin dâng lên Cha ngàn đoá [A] hồng [C#m] [F#m] Toả ngát hương thơm đến tòa [C#m] cao [A][D] Tuyệt vời Mẹ [F#m] dẫn đường đưa [Bm7] lối [E7] Mẹ ơi xin dắt con theo [A] cùng

Video hướng dẫn