1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mẹ ơi

Cuộn trang

Mẹ của [Am] tôi chân lấm tay bùn, bỏ tuổi [F] xuân vai gánh gia [Dm] đình Đồng ruộng [G] sâu bốn mùa sương [Am] gió, vì đàn [G] con chẳng nề gian [Em] khó Tiếng trẻ [G] cười làm mẹ ấm [C] lòng, tôi lớn [Dm] dần trong tình mẹ [E7] yêu. Ngày quê [Am] hương lửa khói tơi bời, mẹ dìu [F] con sang lánh quê [Dm] người Và mẹ [G] tôi với bàn tay [Am] trắng, dầu ngược [G] xuôi tảo tần mưa [Em] nắng Mong con [G] mình còn vui đến [C] trường, chiếc thân [G] gầy trải [Em] nắng dầm [Am] mưa. Khi đông [Am] sang mẹ là nắng ấm, mùa hạ [G] qua mẹ là bóng mát Thiết tha [Dm] nào như lời mẹ [Am] ru, dắt con [Dm] qua vũng đời u [Em] tối Đưa con [G] về vùng đất xanh [Am] tươi, con suốt [Dm] đời muốn gọi mẹ [Am] ơi. Đời của [Am] tôi vui sướng đã nhiều, đời mẹ [F] tôi vất vả trăm [Dm] chiều Dù gian [G] nan chẳng lần than [Am] khó, chỉ mong [G] con đến ngày thi [Em] đỗ Nước mắt [G] mẹ mừng rơi biến [C] thành, những suối [G] nguồn làm [Em] mát đời [Am] con. Khi non [Am] sông rơi vào tăm tối, ngày con [G] đi mẹ cười đưa tiễn Bước chân [Dm] về dáng mẹ xiêu [Am] xiêu, tiễn con [Dm] mình đi vào bảo [Em] tố Hay phương [G] trời nào đó xa [Am] xôi, cho cuối [Dm] đời âm thầm lệ [Am] rơi. Mẹ của [Am] tôi nay chắc đã già, từ chia [F] ly chưa thấy mặt [Dm] người Để hôm [G] nay chích vành tang [Am] trắng, lòng của [G] con khô cạn nước [Em] mắt Xe tang [G] buồn giờ đưa tiễn [C] người, xuống mộ [G] phần là [Em] hết mẹ [Am] ơi Con bây [G] giờ thành danh với [C] đời, sao nỡ [G] đành lìa [Em] bỏ mẹ [Am] ơi.

Video hướng dẫn