1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mẹ từ mẫu

Cuộn trang

Mẹ [C] Maria từ [Am] mẫu tuyệt [G] vời [Dm] Thiên thần chầu [G] chực rạng ngời tòa [C] cao [F] Muôn ngàn tinh tú trăng [Em] sao [Dm] Cuối mình thu [G] phục cuối [Am] chào nữ [G7] vương Uy [F] quyền tuyệt đỉnh vẫn [Em] thương [Am] Đàn con dưới [F] thế nhiễm [Em] vương bụi [C] trần Săn [Dm] sóc răn [Am] bảo ân [G] cần [Dm] Quay về nẻo [Em] chính lỗi [F] lầm mẹ [C] tha Mẹ [C] ơi con [F] muốn ngợi [C] ca [Dm] Lời nào cho [F] thỏa mặn [G] mà vang ngân Đất [C] trời nhờ [Am] mẹ được gần [C] Trần gian thừa hưởng vô [Am] ngần ơn [G7] cao [F] Linh hồn và xác con [Em] đây [G] Xin mẹ gìn giữ phút [C] giây trong đời Mẹ [F] ơi thương xót nhận [Em] lời [Dm] Mẹ là từ [C] mẫu tuyệt [G7] vời của [C] con

Video hướng dẫn