highlight chords
Mẹ [C] Maria từ [Am] mẫu tuyệt [G] vời
[Dm] Thiên thần chầu [G] chực rạng ngời tòa [C] cao
[F] Muôn ngàn tinh tú trăng [Em] sao
[Dm] Cuối mình thu [G] phục cuối [Am] chào nữ [G7] vương

Uy [F] quyền tuyệt đỉnh vẫn [Em] thương
[Am] Đàn con dưới [F] thế nhiễm [Em] vương bụi [C] trần
Săn [Dm] sóc răn [Am] bảo ân [G] cần
[Dm] Quay về nẻo [Em] chính lỗi [F] lầm mẹ [C] tha

Mẹ [C] ơi con [F] muốn ngợi [C] ca
[Dm] Lời nào cho [F] thỏa mặn [G] mà vang ngân
Đất [C] trời nhờ [Am] mẹ được gần
[C] Trần gian thừa hưởng vô [Am] ngần ơn [G7] cao

[F] Linh hồn và xác con [Em] đây
[G] Xin mẹ gìn giữ phút [C] giây trong đời
Mẹ [F] ơi thương xót nhận [Em] lời
[Dm] Mẹ là từ [C] mẫu tuyệt [G7] vời của [C] con
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mẹ từ mẫu

Như Ngọc Hoa , Elizabeth Uyển Nguyên
Mẹ [C] Maria từ [Am] mẫu tuyệt [G] vời
[Dm] Thiên thần chầu [G] chực rạng ngời tòa [C] cao
[F] Muôn ngàn tinh tú trăng [Em] sao
[Dm] Cuối mình thu [G] phục cuối [Am] chào nữ [G7] vương

Uy [F] quyền tuyệt đỉnh vẫn [Em] thương
[Am] Đàn con dưới [F] thế nhiễm [Em] vương bụi [C] trần
Săn [Dm] sóc răn [Am] bảo ân [G] cần
[Dm] Quay về nẻo [Em] chính lỗi [F] lầm mẹ [C] tha

Mẹ [C] ơi con [F] muốn ngợi [C] ca
[Dm] Lời nào cho [F] thỏa mặn [G] mà vang ngân
Đất [C] trời nhờ [Am] mẹ được gần
[C] Trần gian thừa hưởng vô [Am] ngần ơn [G7] cao

[F] Linh hồn và xác con [Em] đây
[G] Xin mẹ gìn giữ phút [C] giây trong đời
Mẹ [F] ơi thương xót nhận [Em] lời
[Dm] Mẹ là từ [C] mẫu tuyệt [G7] vời của [C] con

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn