1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mẹ yêu không nào

Cuộn trang

Con [F] cò bé [Dm] bé nó [Bb] đậu cành [Gm] tre Đi không hỏi [Bb] mẹ biết [C] đi đường nào Khi [F] đi em [Dm] hỏi, khi [Gm] về em [C] chào Miệng [F] em chúm [Am] chím mẹ [Gm] yêu [C] không [F] nào.

Video hướng dẫn