1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mẹ yêu

Cuộn trang

Bản sheet nhạc Mẹ Yêu có kèm hợp âm Guitar. (Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhoc...)

Video hướng dẫn