Mẹ yêu

≣≣
Mẹ [Dm] yêu bao năm qua vì con vất vả
Mẹ [Gm] vẫn suốt cả [C] đời hiến [F] dâng
[Gm] tương lai cho đàn con và các [Am] cháu mẹ vẫn thế
Luôn [C] luôn mẹ che [Am] chở cho đàn [Dm] con.
Mẹ yêu hôm nay tuổi mẹ đã [Dm] già
Mẹ [Bb] vẫn [C] sống vì các [Dm] con
Tình [Gm] yêu mẹ bao la tựa sông [Am] núi cao chất ngất
Con [C] tin mẹ là [Am] ánh sáng đời [Dm] con.
Khi [Bb] xưa tuổi bé [Gm] thơ [Am] con có [Dm] mẹ
Hôm [Gm] nay dù lớn [C] khôn vẫn có [Dm] mẹ
Nguyện ơn [F] trên ban ơn [Am] phước để con [C] sẽ được
Mãi mãi bên [Am] mẹ suốt đời bình [Dm] an.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)