highlight chords
Mẹ [Dm] yêu bao năm qua vì con vất vả 
Mẹ [Gm] vẫn suốt cả [C] đời hiến [F] dâng 
Vì [Gm] tương lai cho đàn con và các [Am] cháu mẹ vẫn thế
Luôn [C] luôn mẹ che [Am] chở cho đàn [Dm] con. 
Mẹ yêu hôm nay tuổi mẹ đã [Dm] già 
Mẹ [Bb] vẫn [C] sống vì các [Dm] con 
Tình [Gm] yêu mẹ bao la tựa sông [Am] núi cao chất ngất 
Con [C] tin mẹ là [Am] ánh sáng đời [Dm] con. 
Khi [Bb] xưa tuổi bé [Gm] thơ [Am] con có [Dm] mẹ 
Hôm [Gm] nay dù lớn [C] khôn vẫn có [Dm] mẹ 
Nguyện ơn [F] trên ban ơn [Am] phước để con [C] sẽ được
Mãi mãi bên [Am] mẹ suốt đời bình [Dm] an.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mẹ yêu

Trúc Hồ
Mẹ [Dm] yêu bao năm qua vì con vất vả 
Mẹ [Gm] vẫn suốt cả [C] đời hiến [F] dâng 
Vì [Gm] tương lai cho đàn con và các [Am] cháu mẹ vẫn thế
Luôn [C] luôn mẹ che [Am] chở cho đàn [Dm] con. 
Mẹ yêu hôm nay tuổi mẹ đã [Dm] già 
Mẹ [Bb] vẫn [C] sống vì các [Dm] con 
Tình [Gm] yêu mẹ bao la tựa sông [Am] núi cao chất ngất 
Con [C] tin mẹ là [Am] ánh sáng đời [Dm] con. 
Khi [Bb] xưa tuổi bé [Gm] thơ [Am] con có [Dm] mẹ 
Hôm [Gm] nay dù lớn [C] khôn vẫn có [Dm] mẹ 
Nguyện ơn [F] trên ban ơn [Am] phước để con [C] sẽ được
Mãi mãi bên [Am] mẹ suốt đời bình [Dm] an.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com