Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mẹ yêu

Cuộn trang

Mẹ [Dm] yêu bao năm qua vì con vất vả Mẹ [Gm] vẫn suốt cả [C] đời hiến [F] dâng Vì [Gm] tương lai cho đàn con và các [Am] cháu mẹ vẫn thế Luôn [C] luôn mẹ che [Am] chở cho đàn [Dm] con. Mẹ yêu hôm nay tuổi mẹ đã [Dm] già Mẹ [Bb] vẫn [C] sống vì các [Dm] con Tình [Gm] yêu mẹ bao la tựa sông [Am] núi cao chất ngất Con [C] tin mẹ là [Am] ánh sáng đời [Dm] con. Khi [Bb] xưa tuổi bé [Gm] thơ [Am] con có [Dm] mẹ Hôm [Gm] nay dù lớn [C] khôn vẫn có [Dm] mẹ Nguyện ơn [F] trên ban ơn [Am] phước để con [C] sẽ được Mãi mãi bên [Am] mẹ suốt đời bình [Dm] an.