1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mẹ Yêu

Cuộn trang

Mẹ hỡi có biết nỗi nhớ trong con, từ khi con như chim bay xa đàn...

Video hướng dẫn