1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mẹ

Phạm Vĩnh Sơn - Ý thơ: Nguyễn Thị Tê Hát
Nguồn: thanhcavietnam.net