highlight chords
[C]Mean ol’ [A7]moon
[Dm]It must be [G]fun
[C]To shine [C7]upon me
[F]As I come [Fm]undone
[Em]Til I’m [A7]all alone
[Am7]Beneath the [D7]sun
[F]You mean [G]ol’ moon[C]
With your beam
You led the way
And found me love I thought was
Hear to say
Then you went and took
My love away
You mean ol’ moon
[Bm7b5]Oh you mean ol’ [B7]stars above[Em]
[Bm7b5]The games that you[B7] play with me[Em]
[G]I could find [Em]some [A7]happiness[Dm]
[Em]If all of my [A7]nights were [Dm]cloudy[G7]
Mean ol’ moon
I hope it’s true
You’re taking all the light that’s left in you
And saving it up for you know who
You mean ol’ moon
You mean ol’ moon
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mean Ol' Moon

Amanda Seyfried
[C]Mean ol’ [A7]moon
[Dm]It must be [G]fun
[C]To shine [C7]upon me
[F]As I come [Fm]undone
[Em]Til I’m [A7]all alone
[Am7]Beneath the [D7]sun
[F]You mean [G]ol’ moon[C]
With your beam
You led the way
And found me love I thought was
Hear to say
Then you went and took
My love away
You mean ol’ moon
[Bm7b5]Oh you mean ol’ [B7]stars above[Em]
[Bm7b5]The games that you[B7] play with me[Em]
[G]I could find [Em]some [A7]happiness[Dm]
[Em]If all of my [A7]nights were [Dm]cloudy[G7]
Mean ol’ moon
I hope it’s true
You’re taking all the light that’s left in you
And saving it up for you know who
You mean ol’ moon
You mean ol’ moon

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com