highlight chords
				             [F]    [Bbm7]    [Eb6]               [C]        
Mi chelle, m a belle, the se are words that go together we ll, my Michelle 
                                         
Michelle, ma belle, sontles mots qui vont tres bien ensemble, tres bien ensemble 
 

 [Fm]                 [Ab7]         [C#] 
I love you, I love you, I love you, th at"s all I want to s ay 
 [C7]      [Fm] 
un til I find a w ay 
  [Fm]  [Fmaj7]   [Fm7]        [Bbm/F]   [C]   
I wi ll say the only w ords I know that yo u"ll under stand. 
 

   
Chorus 
 

                                
I need you, I need you, I need you, I need to make you see 
              
oh what you mean to me 
                          
until I do I"m hoping you will know what I mean 
 

    
Chorus 
 

                                
I want you, I want you, I want you, I think you know by now 
              
I"ll get to you somehow 
                          
until I do I"m telling you so you"ll understand 
 

 [F]     [Bbm7]  [Eb6]            [G7]9            [C]  
Mi chelle, ma belle so nt les mots qui vont tres b ien ensemble, tres bien ense mble 
   [F]                [Bbm7]   [C]    [F] [C]  [F] 
I will say the only words I know that y ou"ll unde rstand, m y M iche lle 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Michelle - The Beatles

				             [F]    [Bbm7]    [Eb6]               [C]        
Mi chelle, m a belle, the se are words that go together we ll, my Michelle 
                                         
Michelle, ma belle, sontles mots qui vont tres bien ensemble, tres bien ensemble 
 

 [Fm]                 [Ab7]         [C#] 
I love you, I love you, I love you, th at"s all I want to s ay 
 [C7]      [Fm] 
un til I find a w ay 
  [Fm]  [Fmaj7]   [Fm7]        [Bbm/F]   [C]   
I wi ll say the only w ords I know that yo u"ll under stand. 
 

   
Chorus 
 

                                
I need you, I need you, I need you, I need to make you see 
              
oh what you mean to me 
                          
until I do I"m hoping you will know what I mean 
 

    
Chorus 
 

                                
I want you, I want you, I want you, I think you know by now 
              
I"ll get to you somehow 
                          
until I do I"m telling you so you"ll understand 
 

 [F]     [Bbm7]  [Eb6]            [G7]9            [C]  
Mi chelle, ma belle so nt les mots qui vont tres b ien ensemble, tres bien ense mble 
   [F]                [Bbm7]   [C]    [F] [C]  [F] 
I will say the only words I know that y ou"ll unde rstand, m y M iche lle 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com