highlight chords
[F] Michelle [Bbm7] ma belle 
[Eb] These are words that [Dm] go together [C7] well [Gm] my Mi- [C7] chelle 
[Fm] Michelle [Bm7] ma belle 
[Fm] Michelle [Bbm7] ma belle
[Eb] Sont les [Dm] mots qui votres bien en- [C7] semble [Gm] tres bien en- [C7] semble 
I [Fm] love you I love you I love you [F#] that's all I want to [Db] say 
[C7] Until I [Fm] find a [Gm] way [Ab] I will [Fm] say the [C7] only [Fm] words 
I know that you'll [Bbm7] under- [C7] stand 
[Fm] Michelle [Bbm7] ma belle
[Eb] Sont les [Dm] mots qui votres bien en- [C7] semble [Gm] tres bien en- [C7] semble 
I [Fm] need to I need to I need to [F#] I need to [Ab] make you [Db] see
[C7] Oh what you mean to [Fm] me 
Un- [C7] til I do I'm [Fm] hoping you will know [Bbm7] what I [C7] mean I [Fm] love you 
I [Fm] want you I want you I want you [F#] I think you [Ab] know by [Db] now 
[C7] 'll get to you some-[Fm] how Un- [C7] til I do I'm [Fm] telling you
so you'll [Bbm7] under- [C7] stand 
[Fm] Michelle [Bbm7] ma belle
[Eb] Sont les [Dm] mots qui votres [Bm] bien en- [C7] semble [Gm] tres bien en- [C7] semble 
I will [Fm] say the only [Ab] words 
I [Bbm7] know that [Fm] you'll undre- [C7] stand my Mi- [F] chelle
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Michelle

The Beatles
[F] Michelle [Bbm7] ma belle 
[Eb] These are words that [Dm] go together [C7] well [Gm] my Mi- [C7] chelle 
[Fm] Michelle [Bm7] ma belle 
[Fm] Michelle [Bbm7] ma belle
[Eb] Sont les [Dm] mots qui votres bien en- [C7] semble [Gm] tres bien en- [C7] semble 
I [Fm] love you I love you I love you [F#] that's all I want to [Db] say 
[C7] Until I [Fm] find a [Gm] way [Ab] I will [Fm] say the [C7] only [Fm] words 
I know that you'll [Bbm7] under- [C7] stand 
[Fm] Michelle [Bbm7] ma belle
[Eb] Sont les [Dm] mots qui votres bien en- [C7] semble [Gm] tres bien en- [C7] semble 
I [Fm] need to I need to I need to [F#] I need to [Ab] make you [Db] see
[C7] Oh what you mean to [Fm] me 
Un- [C7] til I do I'm [Fm] hoping you will know [Bbm7] what I [C7] mean I [Fm] love you 
I [Fm] want you I want you I want you [F#] I think you [Ab] know by [Db] now 
[C7] 'll get to you some-[Fm] how Un- [C7] til I do I'm [Fm] telling you
so you'll [Bbm7] under- [C7] stand 
[Fm] Michelle [Bbm7] ma belle
[Eb] Sont les [Dm] mots qui votres [Bm] bien en- [C7] semble [Gm] tres bien en- [C7] semble 
I will [Fm] say the only [Ab] words 
I [Bbm7] know that [Fm] you'll undre- [C7] stand my Mi- [F] chelle

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com