highlight chords
Tone Bm


...Tôi đau xót nhìn anh em mình đang [Bm]đói khổ....[Em]
Tôi đau lòng nhìn [F#7]anh em mình chịu cảnh lầm [Bm]than
Miền trung bao [Bm]lần chìm trong mưa [Em]bão
Miền trung quá [A]nghèo con chịu kiếp đọa [F#7]đày ..
Tôi đang khóc nhìn anh em mình [Bm]chìm trong gian khổ...[Em]
Tôi đang nhìn quê [F#7]huơng mình với hai hàng lệ [Bm]rơi
Miền trung quanh [Bm]năm trời gieo nắng [Em]hạn
Miền trung đau [A]thương lụt cuốn tan [F#7]hoàng
Hỡi dồng bào ơi . nghĩa tình anh em máu chảy [Bm]ruột mềm...[Em]
Khó khăn hoạn [F#7]nạn ta cùng xớt [Bm]chia .
Anh em chung [Bm]tay cùng chung một [Em]lòng
Góp sức cho [A]nhau vựợt khỏỉ thương [D]đau
Nơi đây miền [Em]trung màn trời chiếu [Bm]đất
Thuơng nguời anh [A]em xót xa nghẹn [F#7]ngào
Hỡi đồng bào [F#7]ơi! Hỡi đồng bào ơi
Cứu lấy miền [Em]trung vựơt [F#7]qua khốn [Bm]cùng
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Miền Trung Máu Chảy Ruột Mềm

Hà Thái Hoàng
Tone Bm


...Tôi đau xót nhìn anh em mình đang [Bm]đói khổ....[Em]
Tôi đau lòng nhìn [F#7]anh em mình chịu cảnh lầm [Bm]than
Miền trung bao [Bm]lần chìm trong mưa [Em]bão
Miền trung quá [A]nghèo con chịu kiếp đọa [F#7]đày ..
Tôi đang khóc nhìn anh em mình [Bm]chìm trong gian khổ...[Em]
Tôi đang nhìn quê [F#7]huơng mình với hai hàng lệ [Bm]rơi
Miền trung quanh [Bm]năm trời gieo nắng [Em]hạn
Miền trung đau [A]thương lụt cuốn tan [F#7]hoàng
Hỡi dồng bào ơi . nghĩa tình anh em máu chảy [Bm]ruột mềm...[Em]
Khó khăn hoạn [F#7]nạn ta cùng xớt [Bm]chia .
Anh em chung [Bm]tay cùng chung một [Em]lòng
Góp sức cho [A]nhau vựợt khỏỉ thương [D]đau
Nơi đây miền [Em]trung màn trời chiếu [Bm]đất
Thuơng nguời anh [A]em xót xa nghẹn [F#7]ngào
Hỡi đồng bào [F#7]ơi! Hỡi đồng bào ơi
Cứu lấy miền [Em]trung vựơt [F#7]qua khốn [Bm]cùng

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com