1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Miền Trung Máu Chảy Ruột Mềm

Cuộn trang

Tone Bm ...Tôi đau xót nhìn anh em mình đang [Bm]đói khổ....[Em] Tôi đau lòng nhìn [F#7]anh em mình chịu cảnh lầm [Bm]than Miền trung bao [Bm]lần chìm trong mưa [Em]bão Miền trung quá [A]nghèo con chịu kiếp đọa [F#7]đày .. Tôi đang khóc nhìn anh em mình [Bm]chìm trong gian khổ...[Em] Tôi đang nhìn quê [F#7]huơng mình với hai hàng lệ [Bm]rơi Miền trung quanh [Bm]năm trời gieo nắng [Em]hạn Miền trung đau [A]thương lụt cuốn tan [F#7]hoàng Hỡi dồng bào ơi . nghĩa tình anh em máu chảy [Bm]ruột mềm...[Em] Khó khăn hoạn [F#7]nạn ta cùng xớt [Bm]chia . Anh em chung [Bm]tay cùng chung một [Em]lòng Góp sức cho [A]nhau vựợt khỏỉ thương [D]đau Nơi đây miền [Em]trung màn trời chiếu [Bm]đất Thuơng nguời anh [A]em xót xa nghẹn [F#7]ngào Hỡi đồng bào [F#7]ơi! Hỡi đồng bào ơi Cứu lấy miền [Em]trung vựơt [F#7]qua khốn [Bm]cùng

Video hướng dẫn