1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Miền Trung quê mẹ

Cuộn trang

Anh yêu miền [C] Trung, anh yêu Trường [Am] Sơn Yêu suốt đời [G] anh với lòng tha [C] thiết Anh yêu miền [Em] Trung, anh yêu Trường [F] Sơn Mây trắng Hải [G] Vân vàng cát Sa [C] Huỳnh. Một dòng Thu [G] Bồn lấp lánh đêm [Dm] trăng Một khúc sông [Am] Trà bờ xe quay [G] nước Tuy Hoà sông [F] Ba đồng xanh mía [Dm] ngọt Ấm áp câu [G] ca mẹ hát nghĩa [C] tình. Miền Trung nắng [G] lửa, Trường Sơn mưa [Dm] sa Mà trái tim [G] anh vẫn nối nhịp [C] cầu Vẫn nối nhịp [Am] cầu trăm sông nghìn [G] suối Bước chân anh [F] qua tháng ngày ở [Dm] lại Một nắm rau [C] rừng Trường Sơn nhớ mãi Những đêm trăng [Dm] lên những chiều biển [G] gọi Miền Trung đất mẹ hát ru anh một [Dm] đời Miền Trung quê [G] mẹ hát ru anh trọn [C] đời. Anh yêu miền [C] Trung, anh yêu Trường [Am] Sơn Yêu suốt đời [G] anh với lòng tha [C] thiết Anh yêu miền [Em] Trung, anh yêu Trường [F] Sơn Yêu bóng dừa [G] xanh che lối em [C] về Một miền quê [G] nghèo mẹ đã nuôi [Dm] anh Từ nắm khoai [Am] chà từ niêu cơm [G] tấm Chan [C] hòa câu [F] ca gừng [A7] cay muối [Dm] mặn Khúc hát thương [G] nhau nặng nghĩa nặng [C] tình Đạn bom khói [G] lửa trải trên quê [Dm] hương Ngày tháng đau [G] thương mà vẫn ngẩn [C] đầu Mà vẫn ngẩn [Am] đầu son dạ [G] sắt Tháng năm đi [F] qua có tình của [Dm] mẹ Một nắm khoai [C] chà lòng anh nhớ mãi Những đêm trăng [Dm] lên những chiều biển [G] gọi Miền Trung đất mẹ hát ru anh một [Dm] đời Miền Trung quê [G] mẹ hát ru trọn [C] đời

Video hướng dẫn