1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Miền xa thẳm

Cuộn trang

[Em] Xa thẳm một miền [D] xa thẳm [C] Tiếng gọi hồn thiêng [B7] núi sông Hà [Em] há ha hà [B7] ha Hà [D] há ha hà [C] ha Hà [E7] há ha hà [Am] ha há [B7] ha Một tình [Em] yêu như cánh chim [D] từ qui Bay [Am] bay đi tìm [B7] nhau Một tình [Em] yêu như bão giông khát [D] khao Đến bên [Am] nhau giữa đạn [B7] bom Đi [Em] tìm nhau suốt chiều dài đất nước Đi [Am] tìm nhau giữa hai đầu trận [C] đánh Đi tìm [Em] nhau đi [E7] mãi mãi không [Am] về Hồn thiêng sông [B7] núi tạc nên tượng [Em] đài

Video hướng dẫn