1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mimosa thôi nở

Cuộn trang

[G] Noel xưa anh [Bm] nhớ Khi [Em] hãy còn yêu [Am] nhau Nhà [Em] thờ nơi cuối [Bm] phố Thấp [Am] thoáng sau ngàn [D] dâu Anh [G] chờ em đi [Bm] lễ Chung [C] dâng lời nguyện [D] cầu. Mimo-[C]sa, mimo-[Bm]sa, mimo-[G]sa bừng nở Ðẹp [Em] như lúc ban [D] đầu Mới [C] bốn mùa thu [Am] qua Mimo-[Bm]sa, mimo-[Am]sa, mimo-[G]sa vẫn nở Sao [Em] mối tình đôi [Am] ta Ai [C] làm cho dang [G] dở? [G] Ðêm nay Noel [Em] Đêm giáng sinh [G] về Nhưng [Am] em không về nữa Ðường [Em] khuya mưa bay bay Mimo-[D]sa, mimo-[C]sa, mimo-[G]sa thôi nở Trong [D] hồn [G] anh đêm nay.

Video hướng dẫn