1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mình mất nhau bao giờ Mình mất nhau bao giờ

Cuộn trang

1. Tình như treo đầu [Dm] ngõ Một sáng mùa xuân chim gọi gió Tình đã vội vàng [Gm] bay Mang vấn vương vào tháng [Am] ngày. Mộng lòng tan vì [Dm] ai Để môi hồng nhạt [Gm] phai Để tim sầu tê [A] tái Buồn hắt hiu đêm [Dm] dài. ĐK: Tình [Dm] đã cho nhiều cay [Bb] đắng Biết người [Gm] đi sao [C] lòng vẫn đợi [F] chờ Nhiều [Dm] lúc muốn chôn ngày [Am] thơ Vào đáy [Gm] sâu đau buồn của tâm [Am] hồn. Để [C] quên người chung [F] bóng Không [C] hồn tình sang [Dm] sông Biết [C] duyên nhạt môi [Am] hồng Thà [C] em không lấy [Dm] chồng. 2. Giờ [Dm] anh phương trời đó Thuyền đã lặng yên hay nhiều gió Nhìn ga chờ người [Gm] đưa Thương nói sao cho [Am] vừa. Trời chiều hay chợt [Dm] mưa Đường vẫn đợi người [Gm] xưa Đời sao nhiều nước [Am] mắt Mình mất nhau bao [Dm] giờ. 1. Tình như treo đầu [Dm] ngõ Một sáng mùa xuân chim gọi gió Tình đã vội vàng [Gm] bay Mang vấn vương vào tháng [Am] ngày. Mộng lòng tan vì [Dm] ai Để môi hồng nhạt [Gm] phai Để tim sầu tê [A] tái Buồn hắt hiu đêm [Dm] dài. ĐK: Tình [Dm] đã cho nhiều cay [Bb] đắng Biết người [Gm] đi sao [C] lòng vẫn đợi [F] chờ Nhiều [Dm] lúc muốn chôn ngày [Am] thơ Vào đáy [Gm] sâu đau buồn của tâm [Am] hồn. Để [C] quên người chung [F] bóng Không [C] hồn tình sang [Dm] sông Biết [C] duyên nhạt môi [Am] hồng Thà [C] em không lấy [Dm] chồng. 2. Giờ [Dm] anh phương trời đó Thuyền đã lặng yên hay nhiều gió Nhìn ga chờ người [Gm] đưa Thương nói sao cho [Am] vừa. Trời chiều hay chợt [Dm] mưa Đường vẫn đợi người [Gm] xưa Đời sao nhiều nước [Am] mắt Mình mất nhau bao [Dm] giờ.

Video hướng dẫn