1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mình nhớ nhau không

Cuộn trang

Lời theo ca sĩ Mạnh Quỳnh, Chế Linh: 1. Còn nhớ không em còn nhớ không [Dm] em Đường xưa lối [Bb] cũ như dấu chân bước nhỏ em [Gm] về Trong giấc ngủ dáng xưa não [A7] nề một giấc chiêm bao tình cũng tan [Dm] mau Từ nay thôi [Bb] nhé hai chúng ta đứa mỗi con [Gm] đường Em trả lại ân tình lúc [A7] đầu còn luyến lưu chi thà cố quên [Dm] đi ĐK1: Trang thư [Dm] xưa dấu mực hoa sim tím [Gm] buồn trả lại ta trả [Dm] lại nhau rồi Và cầu [Bb] xin mau phai mờ nhạt [Gm] nhòa tình xa [A7] xưa Tình đã quên [Bb] chưa thôi giã biệt phút giây tạ [Dm] từ còn luyến lưu [A7] chi mình cố quên [Dm] đi 2. Còn nhớ không em còn nhớ không [Dm] em Trường xưa lối [Bb] cũ len lén trong giấc ngủ đêm [Gm] về Em bóng nhỏ dáng xưa não [A7] nề còn nhớ không em còn nhớ không [Dm] em Hẹn hò xa [Bb] xưa hỏi gió mưa cũng chẳng trả [Gm] lời Tôi có hỏi chắc không trả [A7] lờimà nhớ nhung chi tình đã ra [Dm] đi ĐK2: Trang thư [Dm] xưa dấu mực hoa sim tím [Gm] buồn rất buồn như kỷ [Dm] niệm chúng mình Và tình phôi [Bb] pha đơm giọt lệ [Gm] đầy đã mong [A7] manh Lệ nào long [Bb] lanh con mắt đỏ phút giây tạ [Dm] từ Còn nhớ không [A7] em còn nhớ không [Dm] em _________________ Lời theo sheet: 1. Còn nhớ không em còn nhớ không [Dm] em Đường xưa lối [Bb] cũ len lén trong giấc ngủ đêm [Gm] về Ôi bóng nhỏ dáng xưa não [A7] nề còn nhớ không em còn nhớ không [Dm] em Hẹn hò xa [Bb] xưa hỏi gió mưa cũng chẳng trả [Gm] lời Thôi có hỏi chắc không trả [A7] lời mà nhớ nhung chi tình đã ra [Dm] đi. ĐK1: Trang thư [Dm] xưa dấu mực hoa sim tím [Gm] buồn rất buồn như kỷ [Dm] niệm chúng mình Và tình phôi [Bb] phai đơm giọt lệ [Gm] đầy đà mong [A7] manh Lệ nào long [Bb] lanh con mắt đỏ phút giây tạ [Dm] từ Còn nhớ không [A7] em còn nhớ không [Dm] em 2. Còn nhớ không anh còn nhớ không [Dm] anh Đường xưa còn [Bb] đó những dấu chân bước nhỏ em [Gm] về Trong giấc ngủ dáng xưa não [A7] nề một giấc chiêm bao tình cũng tan [Dm] mau Từ nay thôi [Bb] nhé hai chúng ta đứa mỗi con [Gm] đường Thôi trả lại ân tình lúc [A7] đầu còn luyến lưu chi thà cố quên [Dm] đi. ĐK2: Trang thư [Dm] xưa dấu mực hoa sim tím [Gm] buồn trả lại đã trả [Dm] lại nhau rồi Và cầu xin [Bb] mau phai mờ nhạt [Gm] nhòa tình xa [A7] xưa Tình đã quên [Bb] chưa thôi giã biệt phút giây tạ [Dm] từ Còn luyến lưu [A7] chi mình cố quên [Dm] đi.

Video hướng dẫn