highlight chords
Lời theo ca sĩ Mạnh Quỳnh, Chế Linh:
1. Còn nhớ không em còn nhớ không [Dm] em 
Đường xưa lối [Bb] cũ như dấu chân bước nhỏ em [Gm] về
Trong giấc ngủ dáng xưa não [A7] nề một giấc chiêm bao tình cũng tan [Dm] mau
Từ nay thôi [Bb] nhé hai chúng ta đứa mỗi con [Gm] đường
Em trả lại ân tình lúc [A7] đầu còn luyến lưu chi thà cố quên [Dm] đi
ĐK1: Trang thư [Dm] xưa dấu mực hoa sim tím [Gm] buồn trả lại ta trả [Dm] lại nhau rồi 
Và cầu [Bb] xin mau phai mờ nhạt [Gm] nhòa tình xa [A7] xưa
Tình đã quên [Bb] chưa thôi giã biệt phút giây tạ [Dm] từ 
còn luyến lưu [A7] chi mình cố quên [Dm] đi
2. Còn nhớ không em còn nhớ không [Dm] em
Trường xưa lối [Bb] cũ len lén trong giấc ngủ đêm [Gm] về
Em bóng nhỏ dáng xưa não [A7] nề còn nhớ không em còn nhớ không [Dm] em
Hẹn hò xa [Bb] xưa hỏi gió mưa cũng chẳng trả [Gm] lời
Tôi có hỏi chắc không trả [A7] lờimà nhớ nhung chi tình đã ra [Dm] đi
ĐK2: Trang thư [Dm] xưa dấu mực hoa sim tím [Gm] buồn rất buồn như kỷ [Dm] niệm chúng mình
Và tình phôi [Bb] pha đơm giọt lệ [Gm] đầy đã mong [A7] manh
Lệ nào long [Bb] lanh con mắt đỏ phút giây tạ [Dm] từ
Còn nhớ không [A7] em còn nhớ không [Dm] em
_________________
Lời theo sheet:
1. Còn nhớ không em còn nhớ không [Dm] em
Đường xưa lối [Bb] cũ len lén trong giấc ngủ đêm [Gm] về
Ôi bóng nhỏ dáng xưa não [A7] nề còn nhớ không em còn nhớ không [Dm] em
Hẹn hò xa [Bb] xưa hỏi gió mưa cũng chẳng trả [Gm] lời
Thôi có hỏi chắc không trả [A7] lời mà nhớ nhung chi tình đã ra [Dm] đi.
ĐK1: Trang thư [Dm] xưa dấu mực hoa sim tím [Gm] buồn rất buồn như kỷ [Dm] niệm chúng mình
Và tình phôi [Bb] phai đơm giọt lệ [Gm] đầy đà mong [A7] manh
Lệ nào long [Bb] lanh con mắt đỏ phút giây tạ [Dm] từ
Còn nhớ không [A7] em còn nhớ không [Dm] em
2. Còn nhớ không anh còn nhớ không [Dm] anh 
Đường xưa còn [Bb] đó những dấu chân bước nhỏ em [Gm] về
Trong giấc ngủ dáng xưa não [A7] nề một giấc chiêm bao tình cũng tan [Dm] mau
Từ nay thôi [Bb] nhé hai chúng ta đứa mỗi con [Gm] đường
Thôi trả lại ân tình lúc [A7] đầu còn luyến lưu chi thà cố quên [Dm] đi.
ĐK2: Trang thư [Dm] xưa dấu mực hoa sim tím [Gm] buồn trả lại đã trả [Dm] lại nhau rồi
Và cầu xin [Bb] mau phai mờ nhạt [Gm] nhòa tình xa [A7] xưa
Tình đã quên [Bb] chưa thôi giã biệt phút giây tạ [Dm] từ
Còn luyến lưu [A7] chi mình cố quên [Dm] đi.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mình nhớ nhau không

Anh Việt Thu
Lời theo ca sĩ Mạnh Quỳnh, Chế Linh:
1. Còn nhớ không em còn nhớ không [Dm] em 
Đường xưa lối [Bb] cũ như dấu chân bước nhỏ em [Gm] về
Trong giấc ngủ dáng xưa não [A7] nề một giấc chiêm bao tình cũng tan [Dm] mau
Từ nay thôi [Bb] nhé hai chúng ta đứa mỗi con [Gm] đường
Em trả lại ân tình lúc [A7] đầu còn luyến lưu chi thà cố quên [Dm] đi
ĐK1: Trang thư [Dm] xưa dấu mực hoa sim tím [Gm] buồn trả lại ta trả [Dm] lại nhau rồi 
Và cầu [Bb] xin mau phai mờ nhạt [Gm] nhòa tình xa [A7] xưa
Tình đã quên [Bb] chưa thôi giã biệt phút giây tạ [Dm] từ 
còn luyến lưu [A7] chi mình cố quên [Dm] đi
2. Còn nhớ không em còn nhớ không [Dm] em
Trường xưa lối [Bb] cũ len lén trong giấc ngủ đêm [Gm] về
Em bóng nhỏ dáng xưa não [A7] nề còn nhớ không em còn nhớ không [Dm] em
Hẹn hò xa [Bb] xưa hỏi gió mưa cũng chẳng trả [Gm] lời
Tôi có hỏi chắc không trả [A7] lờimà nhớ nhung chi tình đã ra [Dm] đi
ĐK2: Trang thư [Dm] xưa dấu mực hoa sim tím [Gm] buồn rất buồn như kỷ [Dm] niệm chúng mình
Và tình phôi [Bb] pha đơm giọt lệ [Gm] đầy đã mong [A7] manh
Lệ nào long [Bb] lanh con mắt đỏ phút giây tạ [Dm] từ
Còn nhớ không [A7] em còn nhớ không [Dm] em
_________________
Lời theo sheet:
1. Còn nhớ không em còn nhớ không [Dm] em
Đường xưa lối [Bb] cũ len lén trong giấc ngủ đêm [Gm] về
Ôi bóng nhỏ dáng xưa não [A7] nề còn nhớ không em còn nhớ không [Dm] em
Hẹn hò xa [Bb] xưa hỏi gió mưa cũng chẳng trả [Gm] lời
Thôi có hỏi chắc không trả [A7] lời mà nhớ nhung chi tình đã ra [Dm] đi.
ĐK1: Trang thư [Dm] xưa dấu mực hoa sim tím [Gm] buồn rất buồn như kỷ [Dm] niệm chúng mình
Và tình phôi [Bb] phai đơm giọt lệ [Gm] đầy đà mong [A7] manh
Lệ nào long [Bb] lanh con mắt đỏ phút giây tạ [Dm] từ
Còn nhớ không [A7] em còn nhớ không [Dm] em
2. Còn nhớ không anh còn nhớ không [Dm] anh 
Đường xưa còn [Bb] đó những dấu chân bước nhỏ em [Gm] về
Trong giấc ngủ dáng xưa não [A7] nề một giấc chiêm bao tình cũng tan [Dm] mau
Từ nay thôi [Bb] nhé hai chúng ta đứa mỗi con [Gm] đường
Thôi trả lại ân tình lúc [A7] đầu còn luyến lưu chi thà cố quên [Dm] đi.
ĐK2: Trang thư [Dm] xưa dấu mực hoa sim tím [Gm] buồn trả lại đã trả [Dm] lại nhau rồi
Và cầu xin [Bb] mau phai mờ nhạt [Gm] nhòa tình xa [A7] xưa
Tình đã quên [Bb] chưa thôi giã biệt phút giây tạ [Dm] từ
Còn luyến lưu [A7] chi mình cố quên [Dm] đi.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com