1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mình ơi

Cuộn trang

Ðôi [C] chim là chim ríu [Em] rít trên [Am] cành Em [D] yêu là yêu tiếng [G] gọi của mình là mình [C] ơi Ðêm qua thức [Em] giấc bùi [Am] ngùi Nhìn [Dm] quanh là em không [Am] thấy Mặt [G] người là người mình [C] thương. Từ [F] khi, từ khi là mình bỏ em [Am] buồn Ðôi [Dm] chim lơ [Am] láo Quay [G] cuồng là cuồng biếng [C] ăn Co [Dm] ro, co [F] ro tìm một chỗ em [C] nằm Phòng [Am] không, phòng [Dm] không là không chiếu [G] lạnh Nhện sầu là sầu giăng [C] ngang. Mình là mình, mình [Em] ơi Mình [Am] đi là đi đi [Em] mãi quên [Am] lời Lời [Dm] xưa mà ta ước [G] hẹn Một đời là một đời sắt [C] son Cây xanh là xanh lá [Em] vẫn tươi [Am] màu Riêng [Dm] em là em héo [G] tàn Nhạt nhoà là nhoà tình [C] xuân. Ðôi [Dm] chim gẫy [F] cánh giữa [Em] đường Từ [C] nay là chăn [Am] gối Ngậm [G] ngùi là ngùi tiếc [C] thương. [G] Hò là [C] hò ơi ới hò Mình đi [Am] mô mà mình đi miết rứa không về Rứa để [Dm] em chứ rứa để em chẳng có ai [G] nằm Rứa [Dm] em chẳng có ai [G] nằm kề một [C] bên. Mình là mình, mình [Em] ơi Mình [Am] đi là đi đi [Em] mãi quên [Am] lời Lời [Dm] xưa mà ta ước [G] hẹn Một đời là một đời sắt [C] son Ðôi [Dm] chim gẫy [F] cánh giữa [Em] đường Từ [C] nay là em thôi [Am] hết Được [G] gọi mình là mình, mình [C] ơi.

Video hướng dẫn