highlight chords
Ðôi [C] chim là chim ríu [Em] rít trên [Am] cành
Em [D] yêu là yêu tiếng [G] gọi của mình là mình [C] ơi
Ðêm qua thức [Em] giấc bùi [Am] ngùi
Nhìn [Dm] quanh là em không [Am] thấy
Mặt [G] người là người mình [C] thương.
Từ [F] khi, từ khi là mình bỏ em [Am] buồn
Ðôi [Dm] chim lơ [Am] láo
Quay [G] cuồng là cuồng biếng [C] ăn
Co [Dm] ro, co [F] ro tìm một chỗ em [C] nằm
Phòng [Am] không, phòng [Dm] không là không chiếu [G] lạnh
Nhện sầu là sầu giăng [C] ngang.
Mình là mình, mình [Em] ơi
Mình [Am] đi là đi đi [Em] mãi quên [Am] lời
Lời [Dm] xưa mà ta ước [G] hẹn
Một đời là một đời sắt [C] son
Cây xanh là xanh lá [Em] vẫn tươi [Am] màu
Riêng [Dm] em là em héo [G] tàn
Nhạt nhoà là nhoà tình [C] xuân.
Ðôi [Dm] chim gẫy [F] cánh giữa [Em] đường
Từ [C] nay là chăn [Am] gối
Ngậm [G] ngùi là ngùi tiếc [C] thương.
[G] Hò là [C] hò ơi ới hò
Mình đi [Am] mô mà mình đi miết rứa không về
Rứa để [Dm] em chứ rứa để em chẳng có ai [G] nằm
Rứa [Dm] em chẳng có ai [G] nằm kề một [C] bên.
Mình là mình, mình [Em] ơi
Mình [Am] đi là đi đi [Em] mãi quên [Am] lời
Lời [Dm] xưa mà ta ước [G] hẹn
Một đời là một đời sắt [C] son
Ðôi [Dm] chim gẫy [F] cánh giữa [Em] đường
Từ [C] nay là em thôi [Am] hết
Được [G] gọi mình là mình, mình [C] ơi.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mình ơi

Diệu Hương
Ðôi [C] chim là chim ríu [Em] rít trên [Am] cành
Em [D] yêu là yêu tiếng [G] gọi của mình là mình [C] ơi
Ðêm qua thức [Em] giấc bùi [Am] ngùi
Nhìn [Dm] quanh là em không [Am] thấy
Mặt [G] người là người mình [C] thương.
Từ [F] khi, từ khi là mình bỏ em [Am] buồn
Ðôi [Dm] chim lơ [Am] láo
Quay [G] cuồng là cuồng biếng [C] ăn
Co [Dm] ro, co [F] ro tìm một chỗ em [C] nằm
Phòng [Am] không, phòng [Dm] không là không chiếu [G] lạnh
Nhện sầu là sầu giăng [C] ngang.
Mình là mình, mình [Em] ơi
Mình [Am] đi là đi đi [Em] mãi quên [Am] lời
Lời [Dm] xưa mà ta ước [G] hẹn
Một đời là một đời sắt [C] son
Cây xanh là xanh lá [Em] vẫn tươi [Am] màu
Riêng [Dm] em là em héo [G] tàn
Nhạt nhoà là nhoà tình [C] xuân.
Ðôi [Dm] chim gẫy [F] cánh giữa [Em] đường
Từ [C] nay là chăn [Am] gối
Ngậm [G] ngùi là ngùi tiếc [C] thương.
[G] Hò là [C] hò ơi ới hò
Mình đi [Am] mô mà mình đi miết rứa không về
Rứa để [Dm] em chứ rứa để em chẳng có ai [G] nằm
Rứa [Dm] em chẳng có ai [G] nằm kề một [C] bên.
Mình là mình, mình [Em] ơi
Mình [Am] đi là đi đi [Em] mãi quên [Am] lời
Lời [Dm] xưa mà ta ước [G] hẹn
Một đời là một đời sắt [C] son
Ðôi [Dm] chim gẫy [F] cánh giữa [Em] đường
Từ [C] nay là em thôi [Am] hết
Được [G] gọi mình là mình, mình [C] ơi.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com