Mình Yêu Nhau Từ Bao Giờ

≣≣
Rải hợp âm bass 3 2 3 1 
Vòng hợp âm: [G] [D] [Am] [C] 
 
1. [G] Em rồi [D] sẽ không còn những [Am] mơ mộng [C] 
[G] Anh rồi [D] sẽ nuôi lại những [Am] hy vọng [C] 
[G] Tháng ngày [D] rồi trôi đi mãi [Am] vui buồn kể [C] lại cho ai. 
[G] Tiếc thay [D] đời luôn như [Am] thế đấy. [C]  
 
2. [G] Như một [D] áng mây nhẹ thoáng [Am] trong lòng [C] 
[G] Em chợt [D] thấy tim mình cũng [Am] rung động [C] 
[G] Nếu mai [D] tình yêu chan chứa [Am] không còn trở [C] lại như xưa 
[G] Biết đâu [D] tình yêu không [Am] thấy nữa. [C] 
 
ĐK: 
Hình như lòng [G] muốn nói [D] 
Hình như mình [Am] yêu rồi [C] 
Khoảnh khắc tuyệt [G] vời tôi là ai [D]  
Em là ai [Am] chúng ta là ai [C] 
 
Đừng tan thành [G] mây khói [D]  
Đừng xa tận [Am] chân trời [C] 
Khoảnh khắc tuyệt [G] vời như là mơ [D]  
Ngỡ đang là mơ [Am] chắc đang là mơ [C]  
Mình yêu từ bao [G] giờ.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)