Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mình Yêu Nhau Từ Kiếp Nào (Ai Chết Giơ Tay OST tập 5)

Cuộn trangTone Dương Hoàng Yến: Gm (Capo 3 Chơi ở Em) 
Tone Huỳnh Lập, Hạnh Thảo, Hữu Tín: Am 
 
[Am] Đừng rời đôi bàn tay, chưa kịp [Em] ôm nhau phút cuối 
[Dm7] Đừng rời xa khỏi [G] nhau, như bóng [C] mây [C7]  
Mình yêu [F] nhau từ kiếp [G] nào 
Đã dìu [Em] nhau qua kiếp [Am] này 
[Dm] Tim cạnh tim bùng cháy chẳng bao giờ [E] tắt đâu 
 
[Am] Đời này có lạc nhau, sẽ tìm [Em] nhau ở kiếp khác 
[Dm7] Tìm ở đáy đại [G] dương hay thác cheo [C] leo [C7]  
Tìm giọt [F] sương trên lá [G] mềm, đàn hạc [Em] bay về bên [Am] thềm 
Tìm [Dm7] giữa thiên hà xa [E] mãi, em vẫn cứ [Am] tìm... 
 
Biết yêu là [F] sẽ mất hết, yêu là mang [Em] máu nuôi con tim 
Yêu là mang [Dm7] nỗi đau một đời khốn [G] khó nhưng không lìa [C] xa [C7]  
Biết yêu là [F] nhớ đến chết 
Yêu là tan [Em] biến đi trong nhau 
Yêu là thương [Dm7] đến khi mình hoà lấy [E] nhau trong từng linh [Am] hồn... 
 
[Am] Đời này có lạc nhau, sẽ tìm [Em] nhau ở kiếp khác 
[Dm7] Tìm ở đáy đại [G] dương hay thác cheo [C] leo [C7]  
Tìm giọt [F] sương trên lá [G] mềm, đàn hạc [Em] bay về bên [Am] thềm 
Tìm [Dm7] giữa thiên hà xa [E] mãi, em vẫn cứ [Am] tìm... 
 
Biết yêu là [F] sẽ mất hết, yêu là mang [Em] máu nuôi con tim 
Yêu là mang [Dm7] nỗi đau một đời khốn [G] khó nhưng không lìa [C] xa [C7]  
Biết yêu là [F] nhớ đến chết 
Yêu là tan [Em] biến đi trong nhau 
Yêu là thương [Dm7] đến khi mình hoà lấy [E] nhau trong từng linh [Am] hồn... 
 
/* LÊN 1/2 CUNG */ 
Biết yêu là [F#]sẽ mất hết, yêu là mang [Fm]máu nuôi con tim 
Yêu là mang [D#m7]nỗi đau một đời khốn [G#]khó nhưng không lìa [C#]xa [C#7]  
Biết yêu là [F#]nhớ đến chết 
Yêu là tan [Fm]biến đi trong nhau 
Yêu là thương [D#m7]đến khi mình hoà lấy [F]nhau trong từng linh [A#m]hồn... 
 
Yêu là thương [D#m7]đến khi mình hoà lấy [F]nhau trong từng linh [A#m]hồn... 

Loading...

Video hướng dẫn