1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mồ côi

Cuộn trang

Sáng [Bm] nay con thắp hương cầu xin [Em] cha mẹ Được bình [Bm] an được cảm [D] thông và được sẻ [Em] chia Vì con là trẻ mồi [A] côi, khi tủi [D] thân con một mình con [G] khóc Con [C] mơ bàn tay [D] cha bờ vai [G] mẹ để [Bm] con ôm khóc thật [Em] nhiều. ĐK: Con [G] biết ở trên thiên [Em] đàng mẹ [Am] cha dõi theo từng [C] ngày Chở [D] che những khi con [C] ngã, những [D] khi lạc [G] bước [Bm] Con [Em] biết ở trên thiên [C] đàng, mẹ [D] cha vẫn luôn bên [C] cạnh Khi trời [D] mưa khi trở [Bm] gió khi ốm đau triền [Em] miên.

Video hướng dẫn