1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mơ hoa

Cuộn trang

Cô hái hoa [G] tươi hãy dừng bước [D] chân Trên đường thầm [A] xa tôi nhắn cô em đôi [D] lời Lòng không lưu [G] luyến sao đành cô lãng [D] quên Quên người gặp [E] gỡ [A] trong một chiều [D] mơ. Chuông chiều ngân [D] tiếng vấn vương lòng [Bm] trông theo cô hái [A] hoa Bước đi bâng [Em] khuâng muôn ngàn sầu [A] nhớ bóng mờ mờ [D] xa. Tan giấc mơ [G] hoa bóng người khuất [D] xa Đôi đường từ [A] đây ai bước đi không hẹn [D] ngày Người tuy xa [G] cách nhưng lòng ta khắc [D] ghi Bên đèn một [E] bóng [A] tháng ngày chờ [D] mong. Lưu luyến chi [G] nhau thêm sầu đớn [D] đau Muôn trùng từ [A] đây trong gió sương thân giang [D] hồ Đường xa xa [G] tắp ngại ngùng chân bước [D] quên Bên lòng thầm [E] nhớ [A] bóng hình người [D] mơ Trên đường xa [D] vắng bóng ai mờ [Bm] khuất lòng thêm vấn [A] vương Gió thông xa [Em] đưa reo buồn sầu [A] nhớ tới người chiều [D] xưa. Cô hái hoa [G] ơi mắt mờ đoái [D] trông Sao đành thờ [A] ơ trong giấc mơ ta mong [D] chờ Dù hoa quen [G] bướm âm thầm riêng có [D] ta Hoa còn tàn [E] úa [A] tơ lòng còn [D] vương.

Video hướng dẫn