highlight chords
Hôm [G] nay trời nhẹ lên cao
Trời nhẹ lên [C] cao, tôi [G] buồn
Ô hay, chẳng hiểu vì sao
Chẳng hiểu vì [C] sao, tôi [G] buồn.
Tôi [G] buồn, nhìn lá hồng [D7] tuôn
Lặng rơi ngoài [C] ngõ, ngõ [D7] thuôn
Sương trinh rơi [C] kín từ nguồn yêu [Bm] thương
Sương trinh rơi [D7] kín từ nguồn yêu [G] thương.
Phất [C] phơ hồn của bông [D7] hường
Trong hơi phiêu [G] bạt còn vương máu [D7] hồng
Nghe [G] chừng gió mới qua [C] sông
Em bên lau [Cm] lách thuyền không vắng [G] bờ.
Không [Gm] gian như có dây tơ
Bước đi sẽ [Eb] đứt động hờ sẽ [Gm] tiêu
Êm [G] êm chiều còn ngẩn ngơ
Chiều còn ngẩn [C] ngơ ơi [G] chiều.
Hiu hiu lòng chẳng làm sao
Lòng chẳng làm [C] sao, sẽ [G] buồn.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mộ khúc

Phạm Duy , Xuân Diệu
Hôm [G] nay trời nhẹ lên cao
Trời nhẹ lên [C] cao, tôi [G] buồn
Ô hay, chẳng hiểu vì sao
Chẳng hiểu vì [C] sao, tôi [G] buồn.
Tôi [G] buồn, nhìn lá hồng [D7] tuôn
Lặng rơi ngoài [C] ngõ, ngõ [D7] thuôn
Sương trinh rơi [C] kín từ nguồn yêu [Bm] thương
Sương trinh rơi [D7] kín từ nguồn yêu [G] thương.
Phất [C] phơ hồn của bông [D7] hường
Trong hơi phiêu [G] bạt còn vương máu [D7] hồng
Nghe [G] chừng gió mới qua [C] sông
Em bên lau [Cm] lách thuyền không vắng [G] bờ.
Không [Gm] gian như có dây tơ
Bước đi sẽ [Eb] đứt động hờ sẽ [Gm] tiêu
Êm [G] êm chiều còn ngẩn ngơ
Chiều còn ngẩn [C] ngơ ơi [G] chiều.
Hiu hiu lòng chẳng làm sao
Lòng chẳng làm [C] sao, sẽ [G] buồn.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com