1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mơ - Tank27

Cuộn trang

Đưa [G] em về chốn bao la, nhấn phím [C] đàn Ru [G] em về chốn hương hoa trong giấc [C] ngủ ngon [Bm] Về nơi ngút [E7] ngàn giữ [Am] em về trong [D] đời [Am] Mãi mãi hay chỉ [A7] là thoáng [D] qua Em [G] đi cùng gió thu sang tôi hững [C] hờ Miên [G] man là ánh dương kia giữ ấm [C] lòng tôi [Bm] Dường như đã [E7] tàn phút [Am] giây đẹp trong [D] đời [A7] Em biết tôi dành cho [D] em Tôi [C] mong giấc mơ là [G] thật Sự [Am] thật đâu [D] là giấc [G] mơ Em [C] mong giấc mơ là [G] thật Sự [Am] thật đâu [D] là giấc [G][Bm] Về đây với [E] tôi dừng [Am] lại thêm chút [D7] hương [Bm] Về đây với [E] tôi đời mêng [Am] mông, [C#]nhé [D] em !

Video hướng dẫn