1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cuộn trang

Đưa [F] em về chốn bao la, nhấn phím [Bb] đàn Ru [F] em về chốn hương hoa trong giấc [Bb] ngủ ngon [Am] Về nơi ngút [D7] ngàn giữ [Gm] em về trong [C] đời [Am] Mãi mãi hay chỉ [G7] là thoáng [C] qua Em [F] đi cùng gió thu sang tôi hững [Bb] hờ Miên [F] man là ánh dương kia giữ ấm [Bb] lòng tôi [Am] Dường như đã [D7] tàn phút [Gm] giây đẹp trong [C] đời [G7] Em biết tôi dành cho [C] em Tôi [Gm] mong giấc mơ là [Am] thật Sự [C] thật đâu là giấc [F] mơ Em [Gm] mong giấc mơ là [C] thật Sự thật đâu là giấc [F][Am] Về đây với [Dm] tôi dừng [Gm] lại thêm chút [C7] nữa [F] Về đây với [Dm] tôi đời mêng [Gm] mông nhé [C7] em

Video hướng dẫn