1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mỗi mùa xuân về lại thêm một lần dối mẹ

Cuộn trang

Nhớ năm [Em] ngoái mẹ có lần đã hỏi Về chưa [B7] con sao vẫn thấy chưa [Em] về Con lại [Bm] phải thêm một [Em] lần nói [Am] dối Chờ sang [D] năm con [B7] hứa sẽ về [Em] quê. Nếu chẳng [Em] phải vì [D] thay tờ lịch [G] mới Chắc là [Bm] con không [C] biết có xuân [G] về Mười một mùa [Am] xuân miệt mài nơi đất [Em] khách Con dối [D] đi dối [B7] lại biết bao [Em] lần. Căn nhà [Em] cũ chắc năm [D] nay mục [C] nát Cây mai [Am] vàng ba [D] trồng có trổ [G] bông Hay đã [C] chết theo [D] ba từ dạo [Em] ấy Ðể mùa [D] xuân hoa [B7] trắng nở trong [Em] lòng. Năm mới [Em] đến mẹ [C] già thêm một [G] tuổi [D] Tóc bạc hơn [Em] nhiều, [Am] má hóp răng [Em] long [D] Sao giấc [G] ngủ chập [Bm] chờn con thấy [Em] mẹ Ôi thế [Am] gian có [B7] ai đẹp bằng [Em] mẹ. Năm mới [Em] đến [D] con cũng già thêm [G] tuổi Xa mẹ [Em] hiền một [D] tuổi nặng bằng [G] hai Non nước [C] đó vẫn [D] còn đầy dâu [G] biển Trách chi [Am] con đã [B7] dối mẹ bao [Em] lần.

Video hướng dẫn