highlight chords
1. Qua mỗi [F] ngày nếu con không gặp [Dm] chúa. 
Thì đời [C] con bơ vơ lạc [F] loài 
Như thấy [Bb] mình lẻ loi giữa trần [A7] ai 
Qua mỗi [Dm] ngày con không gặp [F] chúa 
Nghĩa gì [Gm] đâu tương lai tươi đẹp [Bb] màu 
Ích gì [C] đâu vinh hoa với sang [F] giàu 
Qua mỗi [Dm] ngày đời con không gặp [Bb] chúa 
Thì ước mơ [A7] ước mơ để làm [Dm] chi. 
ĐK: 
Xin cho [Bm] con gặp chúa mỗi [F#m] ngày 
Trong nguyện [D] cầu, trong trái tim thẳm [A] sâu 
Khi tươi [G] màu hay lúc con âu [D] sầu 
Để tình yêu của chúa mãi vươn [A] cao 
Xin cho [Em] con gặp chúa mỗi [Bm] ngày 
Thấy được [G] ngài đang sống trong mọi [D] người 
Qua mọi thời và trong hết mọi [A] nơi 
Đang điểm tô [F#m] đời rạng ngời [A7] trong tình [D] yêu. 
2. Qua mỗi [F] ngày nếu con không gặp [Dm] chúa 
Thì còn [C] đâu an vui cuộc [F] đời 
Như thấy [Bb] mình lạc trôi giữa biển [A7] khơi 
Qua mỗi [Dm] ngày con không gặp [F] chúa 
Nghĩa gì [Gm] đâu công lao cho cuộc [Bb] trần 
Ích gì [C] đâu bao toan tính ân [F] cần 
Qua mỗi [Dm] ngày đời con không gặp [Bb] chúa 
Thì tấm [A7] thân qua đi như phù [Dm] vân. 
3. Qua mỗi [F] ngày nếu con không gặp [Dm] chúa 
Còn gì [C] đâu cho con cho [F] người 
Như dã [Bb] tràng xe cát giữa biển [A7] Đông 
Qua mỗi [Dm] ngày con không gặp [F] chúa 
Nghĩa gì [Gm] đâu yêu thương cho mọi [Bb] người 
Ích gì [C] đâu ân sâu với công [F] đầu 
Qua mỗi [Dm] ngày đời con không gặp [Bb] chúa 
Đường thẳm [A7] sâu đưa con đi về [Dm] đâu.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mỗi ngày đời con

Thái Nguyên
1. Qua mỗi [F] ngày nếu con không gặp [Dm] chúa. 
Thì đời [C] con bơ vơ lạc [F] loài 
Như thấy [Bb] mình lẻ loi giữa trần [A7] ai 
Qua mỗi [Dm] ngày con không gặp [F] chúa 
Nghĩa gì [Gm] đâu tương lai tươi đẹp [Bb] màu 
Ích gì [C] đâu vinh hoa với sang [F] giàu 
Qua mỗi [Dm] ngày đời con không gặp [Bb] chúa 
Thì ước mơ [A7] ước mơ để làm [Dm] chi. 
ĐK: 
Xin cho [Bm] con gặp chúa mỗi [F#m] ngày 
Trong nguyện [D] cầu, trong trái tim thẳm [A] sâu 
Khi tươi [G] màu hay lúc con âu [D] sầu 
Để tình yêu của chúa mãi vươn [A] cao 
Xin cho [Em] con gặp chúa mỗi [Bm] ngày 
Thấy được [G] ngài đang sống trong mọi [D] người 
Qua mọi thời và trong hết mọi [A] nơi 
Đang điểm tô [F#m] đời rạng ngời [A7] trong tình [D] yêu. 
2. Qua mỗi [F] ngày nếu con không gặp [Dm] chúa 
Thì còn [C] đâu an vui cuộc [F] đời 
Như thấy [Bb] mình lạc trôi giữa biển [A7] khơi 
Qua mỗi [Dm] ngày con không gặp [F] chúa 
Nghĩa gì [Gm] đâu công lao cho cuộc [Bb] trần 
Ích gì [C] đâu bao toan tính ân [F] cần 
Qua mỗi [Dm] ngày đời con không gặp [Bb] chúa 
Thì tấm [A7] thân qua đi như phù [Dm] vân. 
3. Qua mỗi [F] ngày nếu con không gặp [Dm] chúa 
Còn gì [C] đâu cho con cho [F] người 
Như dã [Bb] tràng xe cát giữa biển [A7] Đông 
Qua mỗi [Dm] ngày con không gặp [F] chúa 
Nghĩa gì [Gm] đâu yêu thương cho mọi [Bb] người 
Ích gì [C] đâu ân sâu với công [F] đầu 
Qua mỗi [Dm] ngày đời con không gặp [Bb] chúa 
Đường thẳm [A7] sâu đưa con đi về [Dm] đâu.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com