1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mỗi ngày đời con

Cuộn trang

1. Qua mỗi [F] ngày nếu con không gặp [Dm] chúa. Thì đời [C] con bơ vơ lạc [F] loài Như thấy [Bb] mình lẻ loi giữa trần [A7] ai Qua mỗi [Dm] ngày con không gặp [F] chúa Nghĩa gì [Gm] đâu tương lai tươi đẹp [Bb] màu Ích gì [C] đâu vinh hoa với sang [F] giàu Qua mỗi [Dm] ngày đời con không gặp [Bb] chúa Thì ước mơ [A7] ước mơ để làm [Dm] chi. ĐK: Xin cho [Bm] con gặp chúa mỗi [F#m] ngày Trong nguyện [D] cầu, trong trái tim thẳm [A] sâu Khi tươi [G] màu hay lúc con âu [D] sầu Để tình yêu của chúa mãi vươn [A] cao Xin cho [Em] con gặp chúa mỗi [Bm] ngày Thấy được [G] ngài đang sống trong mọi [D] người Qua mọi thời và trong hết mọi [A] nơi Đang điểm tô [F#m] đời rạng ngời [A7] trong tình [D] yêu. 2. Qua mỗi [F] ngày nếu con không gặp [Dm] chúa Thì còn [C] đâu an vui cuộc [F] đời Như thấy [Bb] mình lạc trôi giữa biển [A7] khơi Qua mỗi [Dm] ngày con không gặp [F] chúa Nghĩa gì [Gm] đâu công lao cho cuộc [Bb] trần Ích gì [C] đâu bao toan tính ân [F] cần Qua mỗi [Dm] ngày đời con không gặp [Bb] chúa Thì tấm [A7] thân qua đi như phù [Dm] vân. 3. Qua mỗi [F] ngày nếu con không gặp [Dm] chúa Còn gì [C] đâu cho con cho [F] người Như dã [Bb] tràng xe cát giữa biển [A7] Đông Qua mỗi [Dm] ngày con không gặp [F] chúa Nghĩa gì [Gm] đâu yêu thương cho mọi [Bb] người Ích gì [C] đâu ân sâu với công [F] đầu Qua mỗi [Dm] ngày đời con không gặp [Bb] chúa Đường thẳm [A7] sâu đưa con đi về [Dm] đâu.

Video hướng dẫn