1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mối tình đầu (Forever)

Cuộn trang

[Am] Tình trót [Em] trao nhau ngày [F] nào đã vội [C] qua [Dm] Dấu yêu trong lòng [G] nhớ [Am] thêm khi xót [Em] xa [Am] Lời đã [Em] ghi không phai [F] mờ theo thời [C] gian [Dm] Anh ngồi [G] nhớ tình [Am] em [Am] Về chốn [Em] đây buớc chân [F] buồn lá nhẹ [C] rơi [Dm] Gió qua ru cành [G] nhớ [Am] thương người đã [Em] xa [Am] Hạnh phúc [Em] xưa ghi trong [F] lòng ai vội [C] quên [Dm] Sao em [G] nỡ đành [Am] quên Trong tim [F] này tình yêu [G] đó Vẫn mãi [C] mãi không phai [Am] mờ Dẫu mây [F] ngàn đi xa [G] mãi vẫn [Am] chờ Và nói bao [F] lời dù trong [G] mơ Lòng xin [C] giữ câu yêu [Am] đầu Dẫu hoa [F] tàn mùa đông [G] sang vẫn [Am] chờ. ___________ I [Am] stand a-[Em]lone in the [F] dark-[C]ness The [Dm] winter of [G] my life [Am] came so [Em] fast [Am] Memories [Em] go back to [F] child-[C]hood To [Dm] days I [G] still re-[Am]call. [Am] Oh how [Em] happy I [F] was [C] then [Dm] There was no [G] sorrow [Am] there was no [Em] paint [Am] Walking [Em] through the [F] green-[C]fields [Dm] Sun shines [G] in my [Am] eyes I'm still [F] there every-[G]where I'm the [C] durst in the [Am] wind I'm the [F] star in the [G] northern [Am] sky I'll never [F] stay any-[G]where I'm the [C] wind in the [Am] trees Would you [F] wait for [G] me [Am] forever.

Video hướng dẫn