1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mối tình xa xưa

Johannes Brahms - lời Việt: Phạm Duy
Nguồn: saigonocean.com