highlight chords
1.[Am] I work all night, I work all day
To [E] pay the bills I have to pay, ain't it [Am] sad
[Am] And still there never seems 
To be a [E] single penny left for me
[E7] That's too [Am] bad
In my dreams I have a plan
[F] If I got me a wealthy man
I [Dm] wouldn't have to work at all
I'd [B7] fool around and have a [E7] ball
Chorus: [Am] Money, money, money
[B7] Must be funny
[E7] In the rich man's [Am] world 
[Am] Money, money, money
[B7] Always sunny
In the rich man's [Am] world
A [Dm] ha-a –[Am] haaa 
All the [A7] things I could do [Dm] 
[Am] If I had a little [Dm] money
[E7] It's a rich [Am] man's world.
2. [Am] A man like that is hard to find 
But [E] I can't get him off my mind, ain't it [Am] sad
[Am] And if he happens to be free 
I bet he [E] wouldn't fancy me [E] That's too [Am] bad
So I must leave, I'll have to go
[F] To Las Vegas or Monaco
And [Dm] win a fortune in a game
My [B7] life will never be the [E7] same.
Chorus: [Am] Money, money, money
[B7] Must be funny
[E7] In the rich man's [Am] world 
[Am] Money, money, money
[B7] Always sunny
In the rich man's [Am] world
A [Dm] ha-a –[Am] haaa 
All the [A7] things I could do [Dm] 
[Am] If I had a little [Dm] money
[E7] It's a rich [Am] man's world [F7]
Key change up ½ tone to [Bbm]
Chorus: [Bbm] Money, money, money
[C7] Must be funny
[F7] In the rich man's [Bbm] world 
[Bbm] Money, money, money
[C7] Always sunny
In the rich man's [Bbm] world
A [Ebm] ha-a –[Bbm] haaa 
All the [Bb7] things I could do [Ebm] 
[Bbm] If I had a little [Ebm] money
[F7] It's a rich [Bbm] man's world 
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Money money money

Abba
1.[Am] I work all night, I work all day
To [E] pay the bills I have to pay, ain't it [Am] sad
[Am] And still there never seems 
To be a [E] single penny left for me
[E7] That's too [Am] bad
In my dreams I have a plan
[F] If I got me a wealthy man
I [Dm] wouldn't have to work at all
I'd [B7] fool around and have a [E7] ball
Chorus: [Am] Money, money, money
[B7] Must be funny
[E7] In the rich man's [Am] world 
[Am] Money, money, money
[B7] Always sunny
In the rich man's [Am] world
A [Dm] ha-a –[Am] haaa 
All the [A7] things I could do [Dm] 
[Am] If I had a little [Dm] money
[E7] It's a rich [Am] man's world.
2. [Am] A man like that is hard to find 
But [E] I can't get him off my mind, ain't it [Am] sad
[Am] And if he happens to be free 
I bet he [E] wouldn't fancy me [E] That's too [Am] bad
So I must leave, I'll have to go
[F] To Las Vegas or Monaco
And [Dm] win a fortune in a game
My [B7] life will never be the [E7] same.
Chorus: [Am] Money, money, money
[B7] Must be funny
[E7] In the rich man's [Am] world 
[Am] Money, money, money
[B7] Always sunny
In the rich man's [Am] world
A [Dm] ha-a –[Am] haaa 
All the [A7] things I could do [Dm] 
[Am] If I had a little [Dm] money
[E7] It's a rich [Am] man's world [F7]
Key change up ½ tone to [Bbm]
Chorus: [Bbm] Money, money, money
[C7] Must be funny
[F7] In the rich man's [Bbm] world 
[Bbm] Money, money, money
[C7] Always sunny
In the rich man's [Bbm] world
A [Ebm] ha-a –[Bbm] haaa 
All the [Bb7] things I could do [Ebm] 
[Bbm] If I had a little [Ebm] money
[F7] It's a rich [Bbm] man's world 

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com