Mộng đào nguyên

≣≣
1. Đào [A] Nguyên, gặp nàng Giáng Tiên
Đàn nâng khúc [C#m] giao duyên
Ôi đôi mắt diễm [D] huyền
Đưa nhân gian vào lưu [A] luyến
Đào [C#m] Nguyên, đường lên cõi [D] tiên
[E] Hồn say với [F#m] thiên nhiên
Quên đi những ưu [Bm] phiền
Vui thấy [E7] đời là những hương [A] nguyền
2. Đào [A] Nguyên, ngàn hoa thắm duyên
Đẹp thay chốn [C#m] hoa tiên
Tiên nga hát khắp [D] miền
Nghe không gian còn xao [A] xuyến
Đào [C#m] Nguyên, rượu hồng ngát [D] nên
[E] người xưa đã [F#m] say quên
Lưu linh mãi đi [Bm] tìm
Đi không [E7] còn biết ngày [A] đêm
ĐK: Lòng trần dạt [Am] dào nguyện theo ngàn xiêm áo
Từng giọt rượu [E] đào giọt tan thành xác pháo
Tim thấy nao [Dm] nao đưa tay ngắt hoa [A] đào
Nhưng gió lao [Dm] xao xua hoa đến phương [E7] nào
Lòng trần nghẹn [Am] ngào nhạc tiên còn huyên náo
Đường trần đường [E] nào lạc chân tìm chưa thấu
Quay nước nghiêng [Dm] nghiêng bâng khuâng gió đưa [Am] thuyền
Ôi phút thiên [E] nhiên hay đâu phút mơ [Am] huyền
3. Đào [A] Nguyên, tìm đâu dáng tiên
Tìm đâu phút [C#m] giao duyên
Đâu đôi mắt diễm [D] huyền
Cho nhân gian còn lưu [A] luyến
Đào [C#m] Nguyên, còn đâu cảnh [D] tiên
[E] Còn đâu phút [F#m] thiên nhiên
Cho quên những ưu [Bm] phiền
Qua giấc [E7] mộng nhớ Đào [A] Nguyên
Danh sách hợp âm (Click để tắt)