1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mộng du

Cuộn trang

Đêm [E] đêm người mở lòng ra Ôm [A] ta trong cánh tay [E] ngà Giã [A] từ đời bằng mây [Am] gió Thả [E] hồn theo cánh mây [B] xa. Ta [E] đi bằng một sợi tơ Lung [C] linh luồn trong khói [E] mờ Ta [A] treo hồn vào tình [Am] thu Thấy [E] mình [Am] trôi loãng trăng [E] loà. Ta [E] rơi bằng một đời hoa Tan [G] theo [C] với ngàn cánh [B] lá Không [E] ngờ hồn hoà [E] Vào làn phấn [Am] bướm xanh lờ ơ ớ. Ta [E] bay bằng một giọng ca Tuôn [Abm] ra thế giới mịt mù Ta [C#m] về bao [F#m] la Trôi [B] xuôi theo dòng tinh tú u [F#7] ú. [B] Êm [E] êm người dệt bài thơ Nâng [Am] ta trong lưới mơ [E] hồ Ta [A] về lòng người bỡ [Am] ngỡ Khóc [E] cười như bé bơ [B] vơ. Ta [E] theo đường mộng còn mưa Hương [C] đưa vào nẻo nghìn thu Người [Am] về tay ngà thương [E] nhớ Kêu ta [Am] bằng một lời [E] ru.

Video hướng dẫn