1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mộng dưới hoa

Cuộn trang

1. Chưa gặp [C] em [E] tôi vẫn nghĩ [Am] rằng Có [Dm] nàng thiếu [G] nữ đẹp như [C] trăng Mắt [F] xanh là bóng dừa hoang [C] dại Âu [Am] yếm nhìn [D] tôi không nói [G7] năng Ta gặp [C] nhau [E] yêu chẳng hạn [Am] kỳ Mây [Dm] ngàn gió [G] núi đọng trên [C] mi Áo [F] bay mở khép nghìn tâm [C] sự Hò hẹn lâu [G7] rồi em nói [C] đi Nếu [Em] bước chân ngà em có mõi Xin em tựa [F] sát lòng [Em] anh Ta [D] đi vào tận rừng xanh Vớt [G] cánh rong vàng bên suối Ôi! hoa kề [C] vai [E] hương sát mái [Am] đầu Đêm [Dm] nào nghe [G] ước mộng trôi [C] mau Gió [F] ơi gửi gió lời tâm [C] niệm Và nguyện muôn [G] chiều ta có [C] nhau 2, Tôi cùng [C] em [E] mơ những chốn [Am] nào Ước [Dm] nguyện chung [G] giấc mộng trăng [C] sao Sánh [F] vai một mái lầu phong [C] nguyệt Hoa [Am] bướm vì [D] em nghiêng cánh [G] trao Hy vọng [C] thơm [E] như má chớm [Am] đào Anh [Dm] chờ em [G] tới hẹn chiêm [C] bao Dưới [F] hoa tưởng thấy ngàn sao [C] rụng Hòa lệ ân [G7] tình nguôi khát [C] khao Bước [Em] khẽ cho lòng nói nhỏ Bao nhiêu mộng [F] ước phù [Em] du Ta [D] xây thành mộng nghìn thu Núi [G] biếc sông dài ghi nhớ Ôi chưa [C] gặp nhau [E] như đã ước [Am] thề Mây [Dm] hồng giăng [G] tám ngã sơn [C] khê Bóng [F] hoa ngã xuống bàn tay [C] mộng Và mộng em [G] cười như giấc [C]

Video hướng dẫn