highlight chords
				                 [C] [Am] [Em] [Dm] [G] [C] 
Intro : - - - - - 
 

        [C]    
Wow wow, yeah yeah, 
              [Am]   
I love you more than I can say, 
               [Em]       
I"ll love you twice as much tomorrow, oh 
 [Dm]      [G]        [C]   
Oh, Love you more than I can say. 
  

        [C]    
Wow wow, yeah yeah, 
              [Am]   
I"ll miss you every single day, 
                 [Em]      [Dm]   
Why must my life be filled with sorrow, wow woh, 
      [G]        [C]   [C7] 
I love you more than I can say. 
  

                [F]   
Why don"t you know I need you so, 
              [C]   
Oh tell me please I gotta know 
            [D]   [D7] 
Do you mean to make me cry, 
          [G]   [G7] 
Am I just another guy? 
  

        [C]    
Wow wow, yeah yeah, 
              [Am]   
I love you more than I can say, 
               [Em]       [Dm]   
I"ll love you twice as much tomorrow, wow wow. 
      [G]        [C]   
I love you more than I can say. 
  

    [C] [Am] [Em] [Dm] [G] [C] [C7] 
Solo: - - – – – – 
  

                   
Why don"t you know I need you so, 
                 
So tell me please I gotta know 
                 
Do you mean to make me cry, 
 [Am]          
I just another guy? 
  

           
Wow wow, yeah yeah 
                 
I love you more than I can say 
                    
I"ll love you twice as much tomorrow 
                 
Oh love you more than I can say 
  

                  
I love you more than I can say ... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

More Than I Can Say - Leo Sayer

				                 [C] [Am] [Em] [Dm] [G] [C] 
Intro : - - - - - 
 

        [C]    
Wow wow, yeah yeah, 
              [Am]   
I love you more than I can say, 
               [Em]       
I"ll love you twice as much tomorrow, oh 
 [Dm]      [G]        [C]   
Oh, Love you more than I can say. 
  

        [C]    
Wow wow, yeah yeah, 
              [Am]   
I"ll miss you every single day, 
                 [Em]      [Dm]   
Why must my life be filled with sorrow, wow woh, 
      [G]        [C]   [C7] 
I love you more than I can say. 
  

                [F]   
Why don"t you know I need you so, 
              [C]   
Oh tell me please I gotta know 
            [D]   [D7] 
Do you mean to make me cry, 
          [G]   [G7] 
Am I just another guy? 
  

        [C]    
Wow wow, yeah yeah, 
              [Am]   
I love you more than I can say, 
               [Em]       [Dm]   
I"ll love you twice as much tomorrow, wow wow. 
      [G]        [C]   
I love you more than I can say. 
  

    [C] [Am] [Em] [Dm] [G] [C] [C7] 
Solo: - - – – – – 
  

                   
Why don"t you know I need you so, 
                 
So tell me please I gotta know 
                 
Do you mean to make me cry, 
 [Am]          
I just another guy? 
  

           
Wow wow, yeah yeah 
                 
I love you more than I can say 
                    
I"ll love you twice as much tomorrow 
                 
Oh love you more than I can say 
  

                  
I love you more than I can say ... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com