highlight chords
Verse One:
I [Am]can see [G]that [D]you've been crying
you [Am]can't [Dsus4]hide [D]it with a lie
[Am]What 's [G]the [D]use in you denying
that [Em7]what [D] [Cmaj9]you have is wrong?
I [Am]heard [G]him [D]promise you forever
[Am]but [D]forevers [Dsus4]come [D]and go
Baby [Am]he [G]would [D]say whatever
it [Em]takes [D] [Cmaj9]to keep you blind
to [Em]the [D]truth [Cmaj9]between the lies Oh
Chorus:
[Em]I [C]will [Am7]love you [D]more than that
I won't [Em7]say [C]the [Am7]words then [D]take them back
[G]Don't [C] [Am7] [D]give lonel iness a chance
Baby [Cmaj9]listen [Am]to me when I say
I will [D]love you [Em7]more than that
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

More Than That

Backstreet Boys
Verse One:
I [Am]can see [G]that [D]you've been crying
you [Am]can't [Dsus4]hide [D]it with a lie
[Am]What 's [G]the [D]use in you denying
that [Em7]what [D] [Cmaj9]you have is wrong?
I [Am]heard [G]him [D]promise you forever
[Am]but [D]forevers [Dsus4]come [D]and go
Baby [Am]he [G]would [D]say whatever
it [Em]takes [D] [Cmaj9]to keep you blind
to [Em]the [D]truth [Cmaj9]between the lies Oh
Chorus:
[Em]I [C]will [Am7]love you [D]more than that
I won't [Em7]say [C]the [Am7]words then [D]take them back
[G]Don't [C] [Am7] [D]give lonel iness a chance
Baby [Cmaj9]listen [Am]to me when I say
I will [D]love you [Em7]more than that

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com