highlight chords
				                 
INTRO: 
 [G]  [Cadd9] [Am7] [C]  [C] [D] [G]  
... ... ... ... . . ... 
 

     
VERSE: 
 

   [G]    [Cadd9]    
Saying I love you is 
   [Am7]     [C] [D]    [G]       
not the words I want to hear from you 
   [G]       [Cadd9]   
It"s not that I want you 
   [Am7]    [C] [D]   [Em]     
not to say but if you only knew 
   [Bm7]  [Am7]  
Ho-ow ea-sy 
   [D]      [G]   [D] [F#]   [Em]       [Bm7]   [Am7]  [D7]   [G7]       
It would be to show / me how you feel More than words is all you have to do 
   [G7]    [C]   
To make it real 
   [C]    [Cm]      [G]    
Then you wouldn"t have to say 
        [Em7]      
That you love me "cos 
   [Am7] [D7]   [G]   
I"d already know 
 

     
BRIDGE: 
   [G]       [D] [F#]  [Em] [Bm]    [C]       
What would you / do if my heart was torn in two 
   [C]         [G] [B]  [Am7]   [D7]       [G]        
More than words to / show you feel that your love for me is real 
   [G]       [D] [F#]  [Em7] [Bm7]    [C]        
What would you / say if I took those words away? 
   [C]        [G] [B]      [Am7]  
Then you couldn"t / make things new 
       [D7]      [G]   
Just by saying I love you 
 

          
(Repeat intro x2) 
 

 

     
VERSE 2 
 

               
Now that I"ve tried to 
                      
Talk to you and make you understand 
                 
All that you have to do is 
                           
Close your eyes and just reach out your hands 
          
And touch me 
                     
Hold me close don"t ever let me go 
            
More than words 
                    
Is all I ever needed you to show 
                   
Then you wouldn"t have to say 
            
That you love me 
                
Cos I"d [A]ll Ready Know 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

More Than Words - Extreme

				                 
INTRO: 
 [G]  [Cadd9] [Am7] [C]  [C] [D] [G]  
... ... ... ... . . ... 
 

     
VERSE: 
 

   [G]    [Cadd9]    
Saying I love you is 
   [Am7]     [C] [D]    [G]       
not the words I want to hear from you 
   [G]       [Cadd9]   
It"s not that I want you 
   [Am7]    [C] [D]   [Em]     
not to say but if you only knew 
   [Bm7]  [Am7]  
Ho-ow ea-sy 
   [D]      [G]   [D] [F#]   [Em]       [Bm7]   [Am7]  [D7]   [G7]       
It would be to show / me how you feel More than words is all you have to do 
   [G7]    [C]   
To make it real 
   [C]    [Cm]      [G]    
Then you wouldn"t have to say 
        [Em7]      
That you love me "cos 
   [Am7] [D7]   [G]   
I"d already know 
 

     
BRIDGE: 
   [G]       [D] [F#]  [Em] [Bm]    [C]       
What would you / do if my heart was torn in two 
   [C]         [G] [B]  [Am7]   [D7]       [G]        
More than words to / show you feel that your love for me is real 
   [G]       [D] [F#]  [Em7] [Bm7]    [C]        
What would you / say if I took those words away? 
   [C]        [G] [B]      [Am7]  
Then you couldn"t / make things new 
       [D7]      [G]   
Just by saying I love you 
 

          
(Repeat intro x2) 
 

 

     
VERSE 2 
 

               
Now that I"ve tried to 
                      
Talk to you and make you understand 
                 
All that you have to do is 
                           
Close your eyes and just reach out your hands 
          
And touch me 
                     
Hold me close don"t ever let me go 
            
More than words 
                    
Is all I ever needed you to show 
                   
Then you wouldn"t have to say 
            
That you love me 
                
Cos I"d [A]ll Ready Know 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com