1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một bàn tay

Phạm Duy
Một bàn tay
Nguồn: hopamviet.com